English version 

 

Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją


Wychowujemy jednym głosem

Naszym celem jest wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym, przyrodniczym, z dużym naciskiem na współpracę z domem.


Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonali swój warsztat, niezależnie od stażu pracy.

Nauczycielki potrafią stworzyć dzieciom prawidłowe warunki do rozwoju intelektualnego poprzez różnorodne zajęcia zachęcające dziecko do aktywności, dostosowane do jego zainteresowań i możliwości psychofizycznych.


 Nasi wychowankowie uczą się wyrażania swoich potrzeb i uczuć, poczucia własnej wartości, koleżeństwa.Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka, oddziaływując na trzy sfery osobowości: intelektualną, emocjonalną, praktyczną oraz wykorzystując w praktyce wiedzę na temat okresów sensytywnych i zachowań instynktownych.

 

Przedszkole stara się zaspokoić wszystkie potrzeby dzieci, także i te związane z rozrywką. Dopracowaliśmy się własnego stylu i charakteru uroczystości przedszkolnych z udziałem Rodziców, Dziadków i innych zaproszonych gości.

 

  

     


 360 iconKliknij, aby odwiedzić nas wirtualnie!

 

 

FILM: "PRZEDSZKOLAKI Z ŁAZARZA"