Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

Kasztany

Magnolie

Platany

Erasmus +

 

  

Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

Wychowujemy jednym głosem

Naszym celem jest wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego
wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym, przyrodniczym, z dużym naciskiem na współpracę z domem.

 

Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego
i ustawicznie doskonali swój warsztat, niezależnie od stażu pracy.

Nauczycielki potrafią stworzyć dzieciom prawidłowe warunki do rozwoju intelektualnego poprzez różnorodne zajęcia zachęcające dziecko do aktywności, dostosowane do jego zainteresowań i możliwości psychofizycznych.

 

 Nasi wychowankowie uczą się wyrażania swoich potrzeb i uczuć, poczucia własnej wartości, koleżeństwa.

 

 

Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka, oddziaływując na trzy sfery osobowości: intelektualną, emocjonalną, praktyczną oraz wykorzystując w praktyce wiedzę na temat okresów sensytywnych i zachowań instynktownych.

 

Przedszkole stara się zaspokoić wszystkie potrzeby dzieci, także i te związane z rozrywką. Dopracowaliśmy się własnego stylu i charakteru uroczystości przedszkolnych z udziałem Rodziców, Dziadków i innych zaproszonych gości.

 

W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole realizuje program "Kocham przedszkole" WSiP, autorki: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek. 

 

Przedszkole 51

Głogowska 40
60-736 Poznań

Adres e-mail:

p51@poznan.interklasa.pl

Telefon:

(061) 866 - 65 - 29