Nakrycia głowy

Szanowni Państwo!

W związku z wysoką temperaturą powietrza spacery będą

odbywały się w porannych godzinach.

Prosimy pamiętać o smarowaniu dzieci kremem z filtrem

oraz zaopatrzyć w nakrycia głowy chroniące od promieni

słonecznych.OPŁATA ZA POBYT !!!

 Szanowni Państwo,

 w dniu 03.08 zostały wydane  karteczki z kwotami, które

należy zapłacić za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu sierpniu.

 Prosimy o terminowe wpłaty do dnia 15.08.

 Decyzją dyrektora Przedszkola nr 51 odpisy za pobyt i żywienie w miesiącu  czerwcu oraz za dyżur letni rozliczone zostaną w opłatach w miesiącu wrześniu.

 

 

 

WESOŁYCH WAKACJI

Wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom

życzymy wspaniałych,

pogodnych i roześmianych wakacji.

Niech ten letni czas będzie pełen

niezapomnianych wrażeń i chwil.

 


Nazwy grup
Szanowni Państwo, 
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zapadła decyzja o

zmianie nazw grup, które będą  zgodne z rocznym planem pracy.

Nowe nazwy grup zostaną wywieszone w najbliższym czasie.

Obrady nadal trwają.

 


Przydział dzieci do grup

Szanowni Państwo! W związku z prośbami i silnymi naleganiami  

podjęliśmy się przydziału dzieci do grup.

Listy zostały wywieszone w korytarzu przedszkola .

Prosimy pamiętać, że nie ma u nas podziału na starszaki, średniaki i maluchy.

Wszystkie dzieci są przedszkolakami Przedszkola nr 51.