Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE GRUPY BOCIANY NA MIESIĄC LIPIEC

 

Okres sensytywny: Radość

 

Tematy tygodnia: 

I-II  Lato- jesteśmy bezpieczni podczas wakacji.

 III- IV Wakacyjne zabawy.

 

            

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Podsumowanie tygodniowe
 • Powitanie dzieci z innych Przedszkoli ,
 • Kształcenie ogólnego rozwoju fizycznego dzieci poprzez zabawy sportowe z trenerem przedszkolaka
 • zapoznanie się dzieci poprzez zabawy integracyjne, przedstawianie się, zabawy z imionami,
 • poznanie upodobań swoich kolegów i koleżanek,
 • zapoznanie nowych dzieci ze zwyczajami panującymi w przedszkolu,
 • utrwalanie zasad kodeksu  grupowego,
 • zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji,
 • zapoznawanie ze sposobami spędzania wolnego czasu na wakacjach,
 • uświadomienie zagrożeń  związanych z  wakacyjnym odpoczynkiem,
 • bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw,
 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,
 • obserwowanie zjawisk atmosferycznych i zmian zachodzących w
 • przyrodzie w okresie lata,
 • rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne,
 • rozwijanie sprawności manualnej i artystycznej,
 • rozwijanie rozwoju fizycznego, koordynacji wzrokowo ruchowej i równowagi,
 • rozwijanie zainteresowań sportowych u dzieci poprzez grę w hokeja, koszykówkę, piłkę nożną i innych związanych z zainteresowaniami dzieci ,
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczno- ruchowych i taneczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, chusty animacyjnej, przyborów oraz śpiewanie piosenek i słuchanie muzyki klasycznej
 • kontakt z książką: codzienne głośne czytanie dzieciom, zabawy w kąciku książek, wypowiadanie się nt. wysłuchanego tekstu, wprowadzanie w zabawach wyrazów do czytania globalnego
 • organizowanie zabaw matematycznych oraz gier np. „Bingo”, „Memory”, ”Domino” , gry planszowe,
 • organizowanie zabaw plastycznych, badawczych, kulinarnych, konstrukcyjnych,

 

soooooon ;)