Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE GRUPY BOCIANY NA MIESIĄC LISTOPAD

 

Okres sensytywny: Czytanie

Tematy tygodnia:

I Listopadowe wspomnienia

II Nasza niepodległa ojczyzna

III Jesienna pogoda

IV Zwierzęta domowe

V Tydzień pluszowego misia,

Zimno, coraz zimniej

 

Kształtowanie więzi emocjonalnej z rodzicami, oraz okresu sensytywnego czytania przez cały miesiąc

Listopadowe Misiowe Bajanie, czytanie  bajek przez rodziców, oraz gościa honorowego Pana Szymona Ziółkowskiego złotego medalistę z Sydney

Rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności małej motoryki poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami

Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach

Budzenie świadomości narodowej poprzez kształtowanie poczucia przynależności narodowej

( mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasza wieś, miasto, morze, góry- praca z mapą, zaznajomienie z godłem i stolicą Polski)

Umuzykalnianie dzieci zapoznanie, śpiewanie i utrwalanie melodii i słów hymnu narodowego- Mazurka Dąbrowskiego, wyrabianie prawidłowej postawy podczas śpiewania, oraz szybkiej reakcji na sygnały słowne

Kształtowanie rozumienia  pojęcia prognozy pogody, doskonalenie umiejętności odczytywania i zapisywania obserwacji dotyczących zmian temperatury, zjawisk atmosferycznych

Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, zapoznanie z miejscem liczby w ciągu liczbowym z użyciem cyfr  od 1 do 4 , zapoznanie i utrwalanie  liczebników porządkowych odpowiadających poznanym liczbom , kształtowanie umiejętności odczytywania, odnajdowania,  wyznaczania pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego elementu z szeregu

 

 

HYMN POLSKI

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany-
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

soooooon ;)