Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE GRUPY BOCIANY NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2018

 

Okres sensytywny: Porządek

Tematy tygodnia:

I  Wracamy do przedszkola

II Wakacyjne wspomnienia

III Jesteśmy bezpieczni

IV Dbam o siebie i środowisko

 

- Wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej oraz utrwalanie zasad zachowania się w czasie wycieczek pieszych, tramwajowych i autokarowych.

- Budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas pierwszego dnia pobytu w przedszkolu po wakacjach, rozwijanie poczucia rytmu, słuchu i ekspresji twórczej.

- Utrwalanie zasad " Kodeksu" w sali, oraz zasad podczas spożywania posiłków z użyciem sztućców, nakrywanie do posiłku.

- Poszerzanie słownictwa podczas uczestnictwa w zabawach prowadzonych w języku angielskim.

-  Kształtowanie  i doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,  rozmowy o wspomnieniach z wakacji, lub wypowiadanie się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji.

- Rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia.

- Doskonalenie słuchu fonemowego, odbieranie i nazywanie dźwięków z najbliższego otoczenia.

- Kształtowanie wyobraźni odtwórczej poprzez naukę i przypomnienie nr alarmowych straży, policji, karetki pogotowia i nr alarmowego 112.

- Zapoznanie dzieci z pojęciem "decybele" – rozmowa na temat dźwięków: przyjemnych i nieprzyjemnych, głośnych i cichych na podstawie doświadczeń dzieci, omówienie z dziećmi sygnalizatora hałasu , który znajduje się w sali.

- Zapoznanie dzieci z narządami wewnętrznymi i ich funkcjami w ciele człowieka (serce, mózg, płuca, żołądek itp.).

- Czytanie globalne nazw części ciała, rozmieszczenie narządów wewnętrznych w ciele człowieka.

 

„Kochajmy ptaki”

Po ulicy wróbel skacze

W parku gwiżdże zwinny kos

A na łące dwa derkacze

Wiodą spór na cały głos

O, o, o,

O, o, o.

 

Ref. Kochajmy ptaki,

Kochajmy ptaki,

Niech nam śpiewają cały czas.

Kochajmy ptaki,

Kochajmy ptaki,

 

Ich przyjacielem każdy z nas.

Lecą ptaki w ciepłe kraje

Gdy jesienny wicher dmie

Lecz nie mało pozostaje

Choć dokuczy mróz i śnieg

O, o, o

O, o, o.

 

Ref. Kochajmy ptaki

Kochajmy ptaki,

Niech nam śpiewają cały czas.

Kochajmy ptaki,

Kochajmy ptaki,

 

soooooon ;)