Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE GRUPY BOCIANY NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

Okres sensytywny: Równowaga

Tematy tygodnia:

I Dary jesieni

II Dbamy o zdrowie

III Jesienią w parku i w lesie

IV Zabawy na jesienne wieczory

 

 • rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach; ; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła; doskonalenie umiejętności globalnego czytania; kontynuowanie rytmów

3-elementowych;

 • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów; wprowadzenie litery A, a na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną wg G. Domana; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;
 • wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania; utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców

i warzyw; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie; doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;

 • utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;
 • wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów

 w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;

 • doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci; zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; wprowadzenie litery i na przykładzie wyrazu igła; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach;

 

 

Kalendarium:

„ Jak ptaki wędrujemy i sąsiadów Polski poznajemy” - morze Bałtyckie  – inicjatywa rodziców  z grupy ,,Skowronki”

Spotkanie z lotnikiem

Światowy Dzień Poczty Polskiej – wysyłamy list do Św. Mikołaja

Dzień Nauczyciela – przedstawienie w wykonaniu dzieci z grupy ,,Bociany”.

Warsztaty kulinarne, ptasie mleczko

Pasowanie na Przedszkolaka.

Wyjście ze zniczem pod tablicę upamiętniające Poległych Ułanów przy Kościele Św. Michała

 

"Budzik"

muzyka: Magdalena  Melnicka-Sypko

słowa: Urszula Piotrowska

Budzik rano woła mnie:

Dzyń, dzyń, dzyń nowy dzień!

Niecierpliwie tupie but:

Ruszać czas tup, tup!

Do przedszkola spiesz się spiesz,

hau,hau, hau! - prosi pies.

Kotek mruczy: - Ja bym chciał

z tobą iść, miau, miau.

 

Ref:

Bo w przedszkolu czeka nasza pani,

już od progu z uśmiechem nas wita.

Z nami śpiewa i z nami się ba

i o wszystko ją można zapytać.

Bo w przedszkolu czeka nasza pani,

już od progu z uśmiechem nas wita.

Z nami śpiewa i z nami się bawi

i o wszystko ją można zapytać.

 

,, Idzie jesień”

Idzie jesień , plony niesie,

jesień kolorowa

jabłka gruszki, winogrona

wszystko w koszu chowa.

Ref:

Jesień – deszcz i słota,

jesień- złote liście ,

jesień – dużo grzybów oczywiście,

jesień- dużo grzybów oczywiście,

jesień-jarzębina,

jesień- głóg, kalina,

jesień – co nam przyniesie?

 

Idzie jesień plony niesie,

jesień kolorowa.

Marchew, burak i ziemniaki,

wszystko w koszu chowa.

 

Ref:

Jesień- stos orzechów,

jesień- to żołędzie,

jesień- kasztanów pełno wszędzie,

jesień- odlot ptaków,

jesień dookoła,

jesień, jesień nas woła.

 

soooooon ;)