Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE GRUPY BOCIANY NA MIESIĄC MAJ

 

Okres sensytywny: Przygotowanie do czytania

Tematy tygodnia:                            

I. Dbamy o naszą planetę (Głoska Z jak zegar)

II. Tajemnice książek (głoska F jak fotel)

III. W krainie muzyki (głoska J jak jama, H jak harfa)

IV. Wrażenia i uczucia (Poznajemy państwo Litwa)

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Podsumowanie tygodniowe
 
 • Planowanie pracy wg metody Plan Daltoński;
 • Doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
 • Doskonalenie umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • Wprowadzenie liter: Z, F, J, H
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu;
 • Aktywne uczestnictwo dzieci w eksperymentach „Laboratorium wyobraźni”
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy
 • Wprowadzenie słownictwo określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki
 • Rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawania cyfr i liczb
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo - słuchowo – ruchowej;
 • Inscenizacja i aktywne uczestnictwo w 70 –leciu przedszkola
 • Poznanie symboli narodowych oraz stolicy Litwy;
 • Zapoznanie z literaturą : legendy, bajki, baśnie Litwy;
 • Poznanie sportów zimowych Litwy;
 • Poznanie charakterystycznych potraw narodowych Litwy;
 • Kształtowanie nawyków higienicznych poprzez udział w warsztatach kulinarnych;
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych za pomocą maty kodującej;
 • Wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru;
 • Poznawanie języka angielskiego poprzez zabawy i pląsy w tym języku ;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach;
 • Rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami, wyrazami ;
 • Kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej;
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej
 • Identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych
 • Rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania i odejmowania cyfr;
 • Obchody Dnia Mamy- wycieczka do ogrodu dendrologicznego
 • Udział w festiwalu piosenki przedszkolnej
 • Dzień Dziecka i Dzień Taty – Wyprawa z Tatą.

 

 

 

soooooon ;)