Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE GRUPY BOCIANY NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

Okres sensytywny: Muzyka

Tematy tygodnia:

I  Grudniowe życzenia, poznajemy państwo Niemcy (głoska K jak koperta, liczba 6)

       II Święta za pasem ( głoska L jak lalka, liczba 7)

 III-IV Świąteczne tradycje, przygotowujemy ,,Jasełka”, ( głoska R, r)

 

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 • Planowanie pracy wg metody Plan Daltoński;
 • Poszerzanie wiedzy na temat historii Świętego Mikołaja;
 • Spotkanie ze Świętym Mikołajem (der Heilige Nicolaus), który rozdaje prezenty;
 • Zapoznanie z tradycjami Mikołajkowymi w Niemczech;
 • Doskonalenie umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • Wprowadzenie liczby i cyfry 6, 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym;
 • Monografia liter: K, k, L,l, R, r;
 • Poznanie symboli narodowych Niemiec;
 • Zapoznanie z twórczością Braci Grimm;
 • Poznanie kolędy w języku niemieckim;
 • Poznanie charakterystycznych potraw narodowych Niemiec;
 • Kształtowanie nawyków higienicznych poprzez udział w warsztatach kulinarnych- słodkie pierniczki;
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania ptaków (czapla) charakterystycznych dla Niemiec;
 • Wykonanie ozdób na choinkę;
 • Wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru,
 • Weihnachtsmarkt – udział w Kiermaszu świątecznym: sprzedaż ozdób , kartek, itp. wraz z rodzicami naszej grupy;
 • Poznawanie języka angielskiego poprzez zabawy i pląsy w tym języku ;
 • Poszerzanie wiedzy na temat tradycji obchodzenie Bożego Narodzenia w Polsce i w Niemczech;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. sposobów obchodzenia przez dzieci świąt Bożego Narodzenia;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach,
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością;
 • Występ dzieci ze spektaklem „Jasełka”.
 • Wigilia Przedszkolna, zapoznanie z tradycją związaną ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną.

 

 

soooooon ;)