Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE GRUPY BOCIANY NA MIESIĄC MARZEC

 

Okres sensytywny: Posłuszeństwo

Tematy tygodnia: 

I Wynalazki

II W marcu jak w garncu / Poznajemy nowe państwo - Ukraina

III Porządki w ogrodzie

IV Witaj wiosno

 

 • Planowanie pracy wg metody Plan Daltoński;
 • Doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
 • Doskonalenie umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • Wprowadzenie liter: P, W, C, G;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu;
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • Rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych oraz rozdzielanie symboli graficznych wg przyjętego kryterium;
 • Utrwalanie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia samodzielnych eksperymentów z wodą;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo - słuchowo – ruchowej;
 • Poznanie symboli narodowych oraz stolicy Ukrainy ;
 • Zapoznanie z literaturą : legendy, bajki, baśnie Ukrainy;
 • Poznanie sportów zimowych Ukrainy;
 • Poznanie charakterystycznych potraw narodowych Ukrainy;
 • Kształtowanie nawyków higienicznych poprzez udział w warsztatach kulinarnych;
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych za pomocą maty kodującej;
 • Wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych;
 •  Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru;
 • Poznawanie języka angielskiego poprzez zabawy i pląsy w tym języku ;
 •  Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach;
 • Utrwalanie informacji o cykliczności pór roku;
 • Rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami, wyrazami ;
 • Utrwalanie nazw miesięcy i o ich przemienności;
 • Utrwalanie nazw dni tygodnia i ich przemienności;
 • Kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej;
 • Rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi;
 • Utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznych;
 • Utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny;
 • Rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr;
 • Kształtowanie postawy proekologicznej;
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;

 

 

soooooon ;)