Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE GRUPY III NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

Okres sensytywny: Porządek

 

Tematy tygodnia: 

I  W przedszkolu

II Wakacyjne wspomnienia

III Jesteśmy bezpieczni

   IV Dbamy o siebie i środowisko      

      

- Budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas pierwszego tygodnia pobytu w przedszkolu po wakacjach, rozwijanie poczucia rytmu, słuchu i ekspresji twórczej.

- Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku w szafkach na korytarzu i w sali- okres sensytywny porządek.

- Zapoznanie z nowymi kącikami w sali; kształtowanie nawyków utrzymania porządku w przydzielonych miejscach.

- Utrwalanie norm i zasad " Kodeksu" obowiązującego w sali przy pomocy jednolitych dla wszystkich grup piktogramów.

- Rozwijanie samodzielności podczas spożywania posiłków z użyciem sztućców,  nakrywanie do posiłku, a także utrzymanie ładu i porządku po zakończonej pracy ( plan daltoński).

- Poszerzanie słownictwa podczas uczestnictwa w zabawach prowadzonych w języku angielskim.

-  Kształtowanie  i doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,  rozmowy o wspomnieniach z wakacji, lub wypowiadanie się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji.

- Rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia.

- Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej poprzez naukę piosenek: " Muzycznego box".

- Kształtowanie wyobraźni odtwórczej poprzez naukę i przypomnienie nr alarmowych straży, policji, karetki pogotowia i nr alarmowego 112.

- Zapoznanie dzieci z pojęciem "decybele" – rozmowa na temat dźwięków: przyjemnych i nieprzyjemnych, głośnych i cichych na podstawie doświadczeń dzieci, omówienie z dziećmi sygnalizatora hałasu , który znajduje się w sali.

- Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, integracja grupy, budowanie poczucia bezpieczeństwa.

- Zapoznanie dzieci z narządami wewnętrznymi i ich funkcjami w ciele człowieka (serce, mózg, płuca, żołądek itp.), czytanie globalne nazw części ciała, rozmieszczenie narządów wewnętrznych w ciele człowieka. 

 

 

Piosenka w dwóch wersjach językowych

,, Jeżeli ci wesoło’’ Marta Bogdanowicz

" If you`re happy and you know it"

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się

Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się

To podnieś brwi do góry i dotknij czoło swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się

To otwórz teraz usta i zamknij oczy swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się

To pokaż najpierw język a potem zęby swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się

Nabierz w usta powietrze i klep policzki swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się

Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.

                                                                                                    

soooooon ;)