Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne grupy  DZIKIE GĘSI  na miesiąc Wrzesień

 

OKRES SENSYTYWNY - Porządek

TEMATY TYGODNI:

I  Witaj Przedszkole

 II Wakacyjne wspomnienia

III Uliczne sygnały. Bezpieczna droga do przedszkola

IV Dbam o siebie

                                                               

 • Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu;
 • Wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi, prawidłowego budowania zdań i posługiwania się nimi w mowie wiązanej;
 • Wyrażanie własnych przeżyć i doświadczeń w pracach na temat dowolny i określony;
 • Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się przy jedzeniu;
 • Poznawanie różnych środków transportu, bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, poznawanie wybranych pojazdów specjalistycznych, w tym karetki pogotowia, policji;
 • Przyswajanie zasad ochrony przyrody, obserwowanie jesieni, kulturalne zachowanie się na wycieczkach;
 • Zapoznanie z ptakami odlatującymi za lasy, góry i morze;
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia;
 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • Zwrócenie uwagi dzieci na wydzielone w sali kąciki do zabawy poznaje zasady bezpieczeństwa;
 • Rozwijanie spostrzegawczości;
 • Wdrażanie do zabaw i pląsów w języku angielskim i hiszpańskim;
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasadę gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

 

Przedszkole - drugi dom

 1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

Ref. Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali

wesoło bawię się,

kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam,

przedszkole domem drugim jest.

 1. Czasem rano trudno mi wstać.

Chciałoby się leżeć i spać,

lecz na mnie auto czeka i miś.

W co będziemy bawić się dziś?

Ref. Ja chodzę tam co dzień...

 1. Zamiast mamy Panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi

i tak płyną przedszkolne dni.

Ref. Ja chodzę tam co dzień...

 

KOLOROWE ŚWIATŁA
Do przedszkola co dzień rano
idę przez ulicę z mamą,
droga wcale nie jest łatwa,
bo na skrzyżowaniach światła.
Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być. 
Samochody w rzędach stoją,
a kierowcy spoglądają,
czy już światło jest zielone,
by odjechać w swoją stronę. 
Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być. 
Policjanci wciąż pracują,
skrzyżowania obserwują,
czy przepisy wszyscy znają
i czy znaków przestrzegają.
Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.