Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne grupy  DZIKIE GĘSI  na miesiąc Maj

 

OKRES SENSYTYWNY - Liczenie

TEMATY TYGODNI:

I  „Polska to mój dom”

II „Polska to mój dom”

III „W krainie muzyki”

IV „Święto mamy i taty"

V „Dzień dziecka"

 

 

 Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  Podsumowanie tygodniowe
 
 • Rozbudzanie dumy bycia Polakiem;
 • Utrwalenie polskich symboli narodowych;
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
 • Zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast;
 • Wprowadzenie litery „J”, „j” oraz „H”, „h”;
 • Budzenie zaciekawienia światem podczas przeprowadzania prostych doświadczeń;
 • Utrwalenie nazw emocji;
 • Doskonalenie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne i zadania grafomotoryczne;
 • Rozwijanie empatii; uwrażliwienie dzieci na los innych;
 • Poszerzanie wiedzy muzycznej; zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi;
 • Tworzenie improwizacji ruchowych;
 • Doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją;
 • Poszerzenie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez kobiety;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania, wypowiadania się o własnej rodzinie, argumentacji;
 • Zaznajomienie dzieci z terminem „adopcja”;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • Integracja grupy;
 • Obcowanie z przyrodą;
 • Doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • Doskonalenie umiejętności czytania dat.
 

 

Podróże po Polsce

Na dole mapy góry wysokie!

Mrugają Tatry nam Morskim Okiem.

Kto chciałby w wodzie stopy zamoczyć?

Choć lodowata, widok uroczy!

 

Ref. Och, jaka piękna ojczyzna nasza!

W podróż po Polsce wszystkich zaprasza!

Wędrujcie ze mną – mówi Gagatek.

Zwiedźmy kraj nasz, palcem po mapie.

 

Przecina mapę nitka błękitna.

Jak się nazywa ta rzeka? Wisła!

Z gór nas zabierze ta rzek królowa

do Wawelskiego Smoka z Krakowa.

 

Ref. Och, jaka piękna ojczyzna nasza!...

 

Na samej górze Bałtyckie Morze.

Roi się w morzu od dziwnych stworzeń.

Chodźmy na spacer piaszczystą plażą,

Może się jakieś ryby pokażą?

 

Ref. Och, jaka piękna ojczyzna nasza!...

 

 

 

Przedszkolna orkiestra

Agnieszka Frączek

By zagrać z prawdziwą orkiestrą,

nie trzeba być żadnym maestro,

wystarczy fantazji ćwierć deka.

Słuchacze już biegną z daleka!

Bo Antek w parapet uderza

i rocka grać na nim zamierza.

 

Jak stuka zażarcie w żeberka,

aż grzejnik wywija oberka,

Staś biurko przerobił na bęben

i bębni w nie, nucąc kolędę,

a Krzysiek na nerwach gra tyle…

Przedszkolna orkiestra. I tyle.