Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne grupy  DZIKIE GĘSI  na miesiąc Styczeń

 

OKRES SENSYTYWNY - Sporty i równowaga

TEMATY TYGODNI:

I  Witamy Nowy Rok

  II Co można robić zimą?

III Sporty zimowe

IV Zimowe mistrzostwa sportowe

V Poznajemy Czechy

 

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy;
 • Rozpoznawanie emocji innych osób oraz swoich;
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej, przeliczanie, dodawanie, odzwierciedlanie liczby za pomocą symboli, lateralizacja, kodowanie;
 • Rozwijanie ekspresji twórczej;
 • Zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną;
 • Utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych;
 • Poszerzanie słownika czynnego i biernego o nazwy miesięcy;
 • Zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniami;
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia;
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • Wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem, poszerzanie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu;
 • Pląsy i zabawy w języku angielskim;
 • Rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych;
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu, ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w przyrodzie w danej porze roku;
 • Doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń, stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków;
 • Rozwijanie motoryki dużej;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców;
 • Kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych;
 • Poznanie symboli narodowych Czech;
 • Zapoznanie z nazwą państwa i jego stolicą;
 • Poznanie zabytków narodowych Czech;
 • Poznanie zwrotów grzecznościowych w języku Czeskim;
 • zapoznanie z charakterystycznymi potrawami;
 • Zapoznanie z literaturą: legendy, baśnie i bajki Czeskie;
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania ptaków charakterystycznych dla Czech.