Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne grupy  DZIKIE GĘSI  na miesiąc Lipiec

 

OKRES SENSYTYWNY - Radość i pamięć

 

TEMATY TYGODNI:

 „Lato”

 „Wakacje!”

 

 

 Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  Podsumowanie tygodniowe

 

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • doskonalenie czytania globalnego; rozbudowywanie słownika;
 • ćwiczenia motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • naśladowanie zwierząt za pomocą ruchu;
 • zdobywanie wiedzy na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
 • doskonalenie umiejętności czytania symboli;
 • rozpoznawanie emocji u siebie i innych;
 • kształtowanie empatii wobec siebie i drugiej osoby;
 • zdobywanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;
 • rozszerzenie wiedzy o wilkach;
 • zwierzęta aktywne w dzień i w nocy;
 • poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy;
 • poszerzanie wiedzy na temat burzy i bezpiecznych zachowań
  w jej trakcie;
 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych
  np. tęczy;
 • zapoznanie z letnimi kwiatami, rozpoznawanie ich na zdjęciach;
 • rozpoznawanie owadów występujących na łące;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • porównywanie długości obiektów;
 • zapoznanie z roślinnością górską; zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi w górach;
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
 • doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.

 

 

 

  Przez ostatnie dwa tygodnie rozmawialiśmy o zwiastunach lata, letnich kwiatach i owadach, zjawiskach atmosferycznych, takich jak burza czy tęcza, oraz letnich smakołykach.

  Dzieci znają już wszystkie miesiące i pory roku. Potrafią ułożyć je w kolejności.

  Wiedzą, jak zachować się w czasie burzy, jakich miejsc unikać, gdzie się schronić. Znają siedem kolorów tęczy i wiedzą, jak ona powstaje.

  Nie mają problemu z rozpoznawaniem letnich kwiatów
i owadów, potrafią wskazać je na fotografii oraz przeczytać wybrane nazwy.

  W tym tygodniu oprócz rozbudowywania wiedzy dzieci, kształtowania umiejętności wypowiadania się na dany temat
i słuchania wykonaliśmy wiele różnych prac plastycznych.

  Uczestniczyliśmy również w warsztatach o Rosji prowadzonych przez mamę z grupy Skowronków. Opowiedziała nam ona
o tradycjach,  pokazała jak wygląda pismo oraz wykonała z nami pracę plastyczną – Kokoszniki, czyli czepce noszone przez zamężnych ludzi w Rosji.

13.06.2019 odbyło się oficjalne zakończenie roku przedszkolnego. Dzieci miały okazję pożegnać rocznik odchodzący do szkoły.

W przyszłym tygodniu rozpoczniemy tematy o wakacjach.