Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

 

Spotkanie

Serdecznie zapraszam Rodziców  dzieci  z grupy "Dzikie gęsi" na spotkanie w ramach realizacji Rocznego Planu Pracy "Jak ptaki wędrujemy i sąsiadów Polski poznajemy", które odbędzie się 14.11 (środa) o godz. 16.00.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne grupy  DZIKIE GĘSI  na miesiąc Listopad

 

OKRES SENSYTYWNY - Czytanie

TEMATY TYGODNI:

I  Nasza Niepodległa Ojczyzna

  II Zwierzęta domowe

III Zimno, coraz zimniej

IV Tydzień Pluszowego Misia

 

 • Kształtowanie postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym i przyrodniczym.
 • Zwracanie uwagi dzieci w trakcie zabaw i zajęć na wybrane zjawiska fizyczne i zachodzące między nimi związki przyczynowe z wykorzystaniem jabłek.
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą, godłem i hymnem Polski.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad życia zbiorowego i szacunku dla pracy.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania w toku działania prostych operacji umysłowych: klasyfikowania, uogólniania i odnajdywania związków przyczynowo-skutkowych z użyciem jabłek jako liczmanów.
 • Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego podczas zabaw oraz wyjść.
 • Rozpoczęcie łazarskiego projektu „Polska” nazywanie i rozpoznawanie symboli narodowych.
 • Poznanie legendy i tradycji związanej ze swoim regionem.
 • Przybliżenie historii związanej z Niepodległością Polski poprzez udział w spektaklach.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania ptaków charakterystycznych dla Polski.
 • Wyrabianie w dziecku postawy czytelniczej.
 • Poznanie historii Ułanów Polskich.
 • Utrwalanie nazw ptaków migrujących, poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci.
 • Wspólne świętowanie tygodnia pluszowego misia.

 

Tańcząca wiewióreczka

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała

1. Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka
Tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz,
tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała

2. Spotkała owieczkę ,tańczyli poleczkę
Raz i dwa i, Raz i dwa i, tańczyli poleczkę

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała

3. Spotkała ślimaka, tańczą kujawiaka.
Raz i dwa,Raz i dwa, trzy tańczą kujawiaka

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała

4. Spotkała szaraka ,tańczą krakowiaka
Dookoła polany ,tańczą krakowiaka

 


Katechizm polskiego dziecka


 Kto ty jesteś?
 Polak mały.
 Jaki znak twój?
Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz?
 Między swemi.
W jakim kraju?
 W polskiej ziemi.
 Czem ta ziemia?
 Mą Ojczyzną.
 Czem zdobyta?
 Krwią i blizną.
 Czy ją kochasz?
 Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
 W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej?

 Wdzięczne dziecię.
 Coś jej winien?
 Oddać życie.