Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Grupy II ,,Magnolie"

na miesiąc Listopad

 

OKRES SENSYTYWNY - Szczerość i równowaga

 

TEMATY TYGODNI: 

I Listopadowe wspomnienia

II Jesienna pogoda

III Zwierzęta domowe

VI Tydzień Pluszowego Misia

 

 • Rozpoznawanie i nazywanie uczuć.
 • Wprowadzanie różnych metod relaksacji,
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania bajek i baśni oraz umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu.
 • w sytuacjach konfliktowych kształcenie umiejętności pogodzenia się i przeproszenia,
 • Kształcenie szczerych wypowiedzi podczas różnych aktywności dzieci,

- Kształcenie umiejętności rozpoznawania oznak późnej jesieni.

- Wprowadzanie prostych wyrazów do czytania globalnego wg G. Domana. Czytanie prostych wyrazów ze wskaźnikiem.

 • Wprowadzenie litery ,,M, m’’ na podstawie wyrazu „mama”
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych ,
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic,
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości,
 • łączenie przedmiotów w pary pod względem podanych cech,
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych ,
 • pogłębianie poczucia przynależności do grupy, do rodziny,
 • Wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne,

- Doskonalenie umiejętności układania rytmów, porównywanie liczebności zbiorów,

- Kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski w nagłosie, wygłosie ,

- Wprowadzenie różnych aspektów liczb 3 i 4,

- Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i zwracanie uwagi na ich piękno,

 • Rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych,
 • Kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi ,
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
 • Zachęcanie do podejmowania własnych eksperymentów graficznych: farbą, kredką, ołówkiem,
 • Zapoznanie dzieci z tradycją obchodzenia Święta Niepodległości.
 • - Słuchanie „Legendy o św. Marcinie”. Nawiązanie do tradycji korowodu ze św. Marcinem w naszym mieście. Wypiek i degustacja rogali świętomarcińskich w Muzeum Rogala,
 • Wzbogacenie słownictwa o nazwy planet Układu Słonecznego poprzez piosenkę ,,Planety” i czytanie globalne,
 • Praca z globusem,
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich , jak powstawanie chmur,
 • Doskonalenie motoryki małej i dużej poprzez aktywności ruchowe oraz łączenie różnych form plastycznych,
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter,
 • Wprowadzenie litery ,,T, t,” na podstawie wyrazu ,,Tata”,
 • Wprowadzenie litery ,,D, d” na podstawie wyrazu ,,Dom”,
 • Przeprowadzanie doświadczeń np.: Co pływa co tonie?”
 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami,
 • Wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ryby,
 • Doskonalenie umiejętności opiekowania się, pomagania zwierzętom,
 • Zdobywanie wiadomości na temat pracy weterynarza,
 • Przedstawienie w pracach plastycznych emocji związanych z posiadania własnego zwierzątka,
 • Kształcenie uważnego słuchania poprzez czytanie przez nauczyciela wiersza ,,Jak rozmawiać trzeba z psem”
 • Kształcenie umiejętności odczytywania piktogramów,
 • Kształtowanie reagowania na sygnał wzrokowy i słuchowy,
 • Kształcenie rozwoju fizycznego w szczególności ćwiczenia kształtujące szybkość i orientacyjno-porządkowe.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania bajek i baśni oraz umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu.
 • Pluszowy miś jako element relaksacji i pozbywania się złych emocji i zapominania o smutku,
 • Zachęcanie do podejmowania własnych eksperymentów graficznych: farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem, itp.
 • Prezentowanie przez dzieci swoich pluszowych misiów i opowiedzenie o nich.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia konieczności szanowania zabawek,
 • Zapoznanie z historią pluszowego misia.
 • Poznanie postaci misia jako bohatera różnych bajek,
 • Poznanie różnych ciekawostek z życia niedźwiedzi.

 

„ Listopadowa piosenka”

Płyną niebem ciemne chmury, wiatr w kominie śpiewa.

I ostatnie złote liście opadają z drzewa. 

Ref: Listopadowa piosenka jak deszczu kropelka,

Listopadowa piosenka kap, kapu, kap.

 

Już listopad wieje chłodem, kropi zimnym deszczem

W parku trzęsą się chochoły, jakby miały dreszcze.

 

Pan Listopad swój parasol mocno w ręce trzyma,

I powiada, że niedługo przyjdzie do nas zima.

 

Piosenka ludowa ,,Moja Maryneczka”

Moja Maryneczka, robotna była,

wzięła kądziołeczkę, po wsi chodziła.

 

Ref.: Jak przędzie – tak przędzie.

Moja Maryneczka jest wszędzie.

Jak przędzie – tak przędzie

Moja Maryneczka jest wszędzie.

 

 II Moja Maryneczka robotna była

wzięła kądziołeczke , po wsi chodziła.

 

Ref.: Jak mota, - tak mota,

Moja Maryneczka robotna.

Jak mota – tak mota

Moja Maryneczka robotna