Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Grupy II na miesiąc Wrzesień

 

OKRES SENSYTYWNY -Porządek

 

TEMATY TYGODNI:

I Wracamy do Przedszkola

II Wakacyjne wspomnienie

III Jesteśmy bezpieczni

IV Dbamy o siebie i środowisko

 

 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
 • rozwijanie umiejętności panowania nad emocjami,
 • przedstawianie swoich emocji poprzez różne formy plastyczne,
 • poznanie swojego znaczka i zasad dbania o porządek w swojej szafce w szatni,
 • poznanie kącików w sali przedszkolnej i zasad zabawy w nich i porządkowania,
 • współpraca w parach wg metody Plan Daltoński,
 • czytanie globalne wyrazów wg metody Glenna Domana,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,
 • rozwijanie umiejętności odczytywania piktogramów,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • wdrażanie do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,
 • przypomnienie i utrwalenie zwrotów grzecznościowych,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i grafomotoryki,
 • doskonalenie motoryki małej,
 • stwarzanie sytuacji do kształcenia kreatywności dzieci,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości , koloru, przeznaczenia,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • utrwalenie sformułowań: daleko, blisko, dalej,
 • kształtowanie i nazywanie kierunków na kartce papieru,
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania swojego adresu zamieszkania,
 • utrwalanie zasad przechodzenia przez jezdnię,
 • doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami,
 • poszerzanie wiedzy na temat zasad kontaktu z nieznajomymi- potrafię mówić : nie!
 • zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,
 • doskonalenie umiejętności nazywania i pokazywania części ciała,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności,
 • utrwalanie na temat zmysłów człowieka'
 • poznanie literki ,,o” ,
 • budowanie świadomości dzieci na temat higieny ,
 • doskonalenie sprawności ruchowej,
 • poznanie cyfry 1,
 • budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczania środowiska,
 • umiejętność obdarowywania i poczucia radości ze wspólnej zabawy z okazji Dnia chłopaka,
 • realizowanie zadań wynikających z międzyprzedszkolnego Projektu ,, Dzień Przedszkolaka”.

 

 

 Piosenka pt. Jesień
I Malowała jesień w parku wszystkie liście na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

 Ref: La, la, la , la 2x na czerwono, na brązowo, żółto i złociście2x

II Przyleciała sroczka i usiadła z boku przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół.

Ref: La, la, la, la2x  przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół 2x

III Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

Ref: La, la, la, la2x kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie 2x