W projekcie Erasmus plus w ramach Akcji Mobilność Kadry Edukacyjnej pod tytułem Magnolia- language&sharing&education space uczestniczyć będą dwie placówki: Przedszkole 51 w Poznaniu oraz La Maisonnette w Rzymie.

Typ działania jaki zostanie podjęty to Job Shadowing – poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację. Organizacją wnioskującą i wysyłającą jest przedszkole Polskie natomiast Przedszkole w Rzymie jest organizacją przyjmującą.

Specyfiką i głównym wspólnym obszarem jest dla placówek wczesne podjęcie nauczania dzieci przynajmniej dwóch języków obcych oraz niekonwencjonalne, innowacyjne zaaranżowanie przestrzeni edukacyjnej, sprzyjającej rozwijaniu samodzielności dziecka w podejmowaniu aktywności poznawczej.

W projekcie po stronie organizacji wysyłającej uczestniczyć będzie 11 z 22 pracowników przedszkola, osób bezpośrednio związanych z procesem edukacyjnym. Po stronie organizacji przyjmującej będzie to 7 nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w proces edukacyjny. Wszyscy uczestnicy posiadają znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Organizacja przyjmująca jest przedszkolem międzynarodowym, w którym edukacja oraz wychowanie przebiega trójjęzykowo (włoski, francuski, angielski) naturalnym torem, nie w ramach  wytyczonych zajęć dydaktycznych, a poprzez zanurzenie dziecka w świecie języka obcego.

Podczas mobilności  kadra dydaktyczna podniesie swoje kwalifikacje poprzez towarzyszenie pracownikom przedszkola w ich codziennej pracy, poprzez obserwację i współdziałanie czyli właśnie job shadowing.

 

Pod wpływem poznanych metod i form być może powstaną innowacje pedagogiczne, które zostaną włączone w pracę dydaktyczno-wychowawczą i w życie przedszkolne oraz wzbogacą, dzięki zaplanowanemu upowszechnieniu, warsztat pracy szerokiego odbiorcy.

 

Organizacja  przyjmująca  w działaniu job shadowing  pozornie tylko korzysta w mniejszym stopniu, korzystać  będą z naszych bogatych doświadczeń związanych z koncepcją wychowania jednym głosem, na każdym etapie projektu.

Dla obydwu instytucji efekty tej współpracy będą miały wymiar długoterminowy w postaci przygotowania podwalin do projektu opartego na wypracowanym podczas mobilności pomyśle.

 

I WIZYTA


Spektakl pożegnalny o poznańskich koziołkach 


 

Przedszkole La Maisonnette w Rzymie 

 

 

Zapoznanie z kulturą 


 

 

 

 

II WIZYTA 

 

Kadra pedagogiczna z La Maisonnette i Przedszkola 51

 

 

 

Opowiadamy o Polsce dzieciom z La Maisonnette

  Konferencja upowszechniająca

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w dniu 25.04.2018r,  w Urzędzie Miasta,  odbyła się Konferencja upowszechniająca Erasmus + w ramach realizowanego przez nas Projektu Magnolia - Languages & Sharing & Education Space.

 Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym na

Poznańskim Serwisie Oświatowym. 

http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/brawa-dla-lazarskich-przedszkoli,117909.html


 

 

Spotkanie upowszechniające

Szanowni Państwo na przełomie września i października 2018r.

odbędzie się Spotkanie upowszechniające

nasz Projekt Magnolia - Languages & Sharing & Education Space

dla wszystkich chętnych rodziców.

Serdecznie zapraszamy


Zapraszamy do zapoznania się z 

prezentacją... kliknij tu

:)