GRUPA FIOŁKI

  


Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M.

Katecheza Anna W.

 Rytmika  Katarzyna K.

 

 

 

LUTY

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 


 

Okres sensytywny: SPORTY I RÓWNOWAGA

 

Tematyka tygodni:

I - II Zabawy i sporty zimowe 

III – Baśniowy świat 

                          IV – Próbujemy mierzyć                                              

 

 • Rozwijanie umiejętności plastyczno - technicznych
 • Kształtowanie ogólnego rozwoju podczas przebywania na świeżym powietrzu;
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, rozwijanie mowy;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych zimą;
 • Ubieramy się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w przyrodzie w danej porze roku;
 • Kształtowanie równowagi podczas zabaw ruchowych na lodowisku;
 • Wzbudzanie zainteresowania literaturą;
 • Recytowanie indywidualnie i zespołowo krótkich wierszy;
 • Pełnienie dyżurów przy przygotowywaniu stołów do posiłków;
 • Wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami;
 • Wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni;
 • Określanie położenia przedmiotów  w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko , daleko, między;
 • Mierzenie długości za pomocą sznurka, dłoni, stopy, kroków;
 • Nauka elementów wybranego tańca;
 • Poznanie zasad bezpiecznych zabaw na śniegu. 


 

„Baśnie”

Baśni słuchają dzieci

i dorośli też lubią baśnie.

Każdy chętnie posłucha

pięknej baśni, zanim zaśnie.


W baśniach mieszkają wróżki,

dobre elfy i czarodzieje.

W baśniach z pomocą przyjdą

zawsze wierni przyjaciele.

 

Baśnie to tajemnica,

w baśniach różne cuda i dziwy,

w baśniach świat całkiem inny,

nie do końca jest prawdziwy.

 

 

 

„Miś z laleczką”

Miś z laleczką podrygują tak,

Podskakują tak: raz i dwa,

Gdy poleczkę wytupują tak,

Wytupują tak: raz i dwa!

Miś zabawnie tak, głową kiwa tak,

Głową kiwa tak: raz i dwa!

A laleczka tak, się zaśmiewa tak, Się

zaśmiewa tak: ha, ha, ha!

Miś z laleczką tańczą ładnie tak,

Tańczą ładnie tak: raz i dwa.

Już poleczka idzie składnie tak,

Idzie składnie tak: raz i dwa!

I my także tak, spróbujemy tak,

Spróbujemy tak: raz i dwa!

Czy poleczkę tak, wytupiemy tak,

Wytupiemy tak, raz i dwa!