GRUPA FIOŁKI

  


Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M.

Katecheza Anna W.

 Rytmika  Katarzyna K.

 

 

 

KWIECIEŃ

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 


 

Okres sensytywny: Gry symboliczne i oparte na zasadach

 


Tematyka tygodni: 

I Co nowego w przyrodzie

II Kolory wiosny

III Wiosenna łąka

IV Chciałbym zostać sportowcem


 • Rozwijanie koncentracji uwagi, mowy, myślenia i pamięci
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Poznanie wybranych młodych i dorosłych zwierząt hodowlanych na wsi
 • Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z wiosną
 • Klasyfikowanie zwierząt wg jednej wybranej cechy
 • Rozwijanie aktywności poznawczej poprzez oglądanie książek na temat zwierząt hodowlanych
 • Rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką podczas wycieczki do muzeum
 • Wykonywanie eksperymentów graficznych
 • Rozpoznawanie i nazywanie kolorów i kształtów
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • Oglądanie kwitnących roślin, zwracanie uwagi na zawarte w nich piękno
 • Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • Stosuje prawidłowo liczebniki porządkowe i główne w zakresie trzech,
 • Określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku  do własnej osoby
 • Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk Kolczyńskiej
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych kształtujących postawę, orientacyjno porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, skoku, rzutu, chwytu, równoważnych organizowanych metodą opowieści ruchowych
 • Oglądanie przedstawień teatralnych – Filharmonia Pomysłów