GRUPA SŁONECZNIKI

 

 

 

Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M. 

Katecheza Anna W.

 Rytmika Katarzyna K.

 Logopeda mgr Jolanta S. 

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna mgr Barbara P. 

 

 

  

KWIECIEŃ


Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

Okres sensytywny: Gry symboliczne i oparte na zasadach.

 

Tematy tygodni:   

I Kwiecień plecień

II W przestrzeni kosmicznej

III Nowinki z wiejskiego podwórka

IV Akademia dobrych manier

 

 

- Rozumie przysłowie ,,Kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy, trochę lata”

- Kształtowanie umiejętności posługiwania się sztućcami a w szczególności nożem podczas spożywania posiłków.

- Rozwijanie umiejętności wycinania po kole.

- Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za posiane rośliny- prace pielęgnacyjne w kąciku przyrody. IV18

- Budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.

- Poznanie nazw i wyglądu pierwszych wiosennych kwiatów, poznanie budowy rośliny i warunków potrzebnych do wzrostu. IV 18

- Dbałość o własne zdrowie, ubieranie się stosownie do pogody.

- Ćwiczenia słuchu fonematycznego: pierwsza i ostatnia głoska.

-Stwarzanie sytuacji sprzyjających ekspresji ruchowej na świeżym powietrzu.

- Kształtowanie zachowania delikatności i opiekuńczości jak również doświadczeń społecznych, podczas ćwiczeń w parach wg metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

- Utrwalanie orientacji w schemacie ciała i na kartce papieru, utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 8 .

- Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 8.

- Wprowadzanie wyrazów do czytania globalnego wg Domana, czytanie ze wskaźnikiem oraz zabawy przygotowujące do czytania wg Akademii Nauki.

- Kształtowanie postawy, spokojnego oczekiwania na swoją kolej w różnych sytuacjach zabawowych. II7

- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

- Tworzenie kompozycji przedstawiającej naszą planetę.

- Przestrzeganie zasad uprzejmego zwracania się do siebie nawzajem, stosowanie zwrotów grzecznościowych.

- Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni , prawidłowe posługiwanie się liczebnikami porządkowymi do 8.

- Kształtowanie zdolności rozróżniania dobrego i złego zachowania się , ocena postawy.

- Poznanie zasad różnych gier planszowych.

- Zapoznanie z rodzinami zwierząt i nazywanie rodziców i ich dzieci z wiejskiego podwórka.

-Wprowadzanie pląsów i zabaw w języku angielskim zgodnych z tematyką zajęć. IV 21

- Kreślenie wybranych liter i cyfr na materiale sypkim oraz na kartce papieru. IV8Piosenka ,,Szła kaczuszka”

sł. R. Przymus, muz. F. Leszczyńska

Szła kaczuszka polną dróżką wśród maków, kąkoli
I kwakała kwa, kwa sama, sama czyli solo
Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa
Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa
Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sama czyli solo

Chwile potem ta kaczuszka kaczorka spotkała
I już dwójka kaczek kwa, kwa wesoło śpiewała
A dwoje to przecież znaczy że w duecie
A dwoje to przecież znaczy że w duecie

Później te dwie małe kaczki z trzecią się spotkały
I już razem całą trójką ślicznie zakwakały
A troje to przecież znaczy że w tercecie
A troje to przecież znaczy że w tercecie

Wreszcie rankiem tuz nad stawem kaczek grupa cała
Swoje raźne kwa, kwa, kwa, kwa razem zaśpiewała

Wznosząc dzioby w górę śpiewa kaczym chórem
Wznosząc dzioby w górę śpiewa kaczym chórem