GRUPA SŁONECZNIKI

 

 

 

Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M. 

Katecheza Anna W.

 Rytmika Katarzyna K.

 Logopeda mgr Jolanta S. 

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna mgr Barbara P. 

 

 

  

CZERWIEC


Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

Okres sensytywny: Radość i pamięć

 

Tematy tygodni:   

I Mieszkańcy łąki

II Żegnamy przedszkole

III Znów będzie lato

IV Bezpieczne wakacje


 

 • Zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla na podstawie historyjki obrazkowej
 • Poznawanie poprzez wiersze, opowiadania wiadomości na temat mieszkańców łąki.
 • Poznanie życia pszczół i mrówek
 • Kształtowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno przyrody,
 •  Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za posiane rośliny- prace pielęgnacyjne w kąciku przyrody.
 • Rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych,
 •   Budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,
 •  Ćwiczenia słuchu fonematycznego: pierwsza, ostatnia  i wybijające się głoski, 
 •  Stwarzanie sytuacji sprzyjających ekspresji ruchowej na świeżym powietrzu,
 • Ćwiczenia grafomotoryczne na materiale sypkim i na kartce papieru przygotowujące do nauki pisania,
 •  Wprowadzanie wyrazów do czytania globalnego wg Domana, czytanie ze wskaźnikiem oraz zabawy przygotowujące do czytania wg Akademii Nauki,
 • Wprowadzanie pląsów i zabaw w języku angielskim zgodnych z tematyką zajęć.
 • Przygotowanie programu artystycznego z okazji uroczystości

          ,, Żegnamy przedszkole” 

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez zbiorowe i indywidualne śpiewanie, 
 • Kształtowanie umiejętności tanecznych podczas nauki tańca angielskiego.
 •  Kształtowanie umiejętności deklamowania  wierszy.
 • Wypowiadanie się nt. sposobu spędzania czasu z tatą,
 • Integracja rodziny z przedszkolem,
 • Sprawianie radości bliskim poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi  upominkami,
 • Praca z podręcznikiem, próby zapisu liter i cyfr.
 • Uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem
 • Zwrócenie uwagi na rolę zmysłów potrzebnych podczas wakacyjnych wycieczek
 • Zwrócenie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek
 • Kształtowanie chwytu pisarskiego podczas rysowania
 • Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej
 • Kształtowanie skupienia uwagi podczas wypowiedzi indywidualnych dzieci lub osób dorosłych.