GRUPA SŁONECZNIKI

 

 

 

Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M. 

Katecheza Anna W.

 Rytmika Katarzyna K.

 Logopeda mgr Jolanta S. 

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna mgr Barbara P. 

 

 

  

LUTY


Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

Okres sensytywny: SPORTY I RÓWNOWAGA

 

Tematy tygodni:   

I Sporty zimowe.

II Jesteśmy Polakami.

III – IV Świat bajek.


 

    Kształtowanie prawidłowych postaw zachowań podczas zabaw na świeżym powietrzu  i ze śniegiem,

- kształtowanie równowagi fizycznej

-    rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni

- zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi ,

-  integracja grupy poprzez zabawy w parach i w małych grupach

-  rozwijanie sprawności manualnych (łączenie punktów, wydzieranka, wycinanie, wyklejanie watą, malowanie,  i inne),

-  doświadczenie ze śniegiem,

-  rozwiązywanie zagadek tematycznych,

-  rozwijanie pojęcia liczb porządkowych,

- rozwijanie percepcji słuchowej – określanie głoski w nagłosie i wygłosie,

- usprawnianie mowy w ćwiczeniach, ortofonicznych, fonacyjnych,

- wprowadzanie prostych wyrazów do czytania globalnego wg G.  Domana ,

- poznawanie kolejnych liter alfabetu z wykorzystaniem kart pracy ,

-  rozwijanie gotowości do pisania poprzez ćwiczenia grafomotoryczne,

- rozwijanie poczucia przynależności narodowej,

-  podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych , flagi, godła, hymnu,

- przybliżenie postaci i muzyki F. Chopina ,

- zapoznanie z mapą Polski, zwrócenie uwagi na kolorystykę, odczytywanie nazw ważniejszych miast i rzek,

- kształtowanie wycinania po kole,

-zabawy z liczbami i figurami geometrycznymi kształtujące umiejętności matematyczne,

- poznanie bohaterów niektórych bajek i baśni,

-  utrwalenie prawidłowych zasad korzystania z książek,

-  utrwalanie poznanych liter z wykorzystaniem książek,

-  kształtowanie prawidłowych postaw moralnych,

-  próby tworzenia własnych książek,

- klasyfikowanie książek wg jednej lub wielu cech.