GRUPA STOKROTKI

 

 

 

Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M.

Katecheza  Anna W. 

Rytmika  Katarzyna K. 

 

 

 

KWIECIEŃ

 

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

Okres sensytywny: Gry symboliczne i oparte na zasadach

 

 

Tematy tygodni: 

I PRACE WIOSENNE

II WIOSNA NA WSI

III DBAMY O NASZĄ ZIEMIĘ

IV BAŚNIE Z RÓŻNYCH KRAJÓW EUROPY


- Kształtowanie motoryki małej, doskonalenie cięcia nożyczkami podczas wykonywania zadań stawianych dzieciom,

- Poznanie nazw i wyglądu pierwszych wiosennych kwiatów, poznanie budowy rośliny i warunków potrzebnych do ich wzrostu,

- Prace pielęgnacyjne w kąciku przyrody,wyrabianie poczucia odpowiedzialności za posiane i posadzone rośliny, obserwacja,

- Odtwarzanie wrażeń i doznań z wycieczki w formie plastycznej; kształcenie ekspresji twórczej i wyobraźni kolorystycznej jako ważnego elementu w sztuce,

- Rozwijanie słuchu fonematycznego i usprawnianie narządu mowy poprzez słuchanie odgłosów zwierząt wiejskich i ich naśladowanie,

- Kształtowanie motoryki małej, rozwijanie sprawności manualnych poprzez wyk. prac plastycznych różnymi technikami za pomocą plasteliny, masy solnej, farb,

- Rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu poprzez naukę tańca,

- Kształtowanie umiejętności obserwacji roślin i zwierząt w terenie,
- Zapoznanie z różnymi sposobami wykorzystania powietrza, zachęcanie do relaksu połączone z docenianiem piękna przyrody ,                                

   - Uświadamianie znaczenia stosowania form grzecznościowych niezależnie od                                                                               narodowości,                                                                             - Utrwalanie orientacji w schemacie ciała i na kartce papieru, utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 5.