Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

Dlaczego metoda projektu?

 

   

                                                             

Metoda projektów jest metodą nauczania, która daje szanse wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju, uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi, a także uczy pracy zespołowej i pobudza do myślenia.

 

W pracy metodą projektów najbardziej wartościowe dla dzieci jest uczenie poprzez działanie, bezpośrednie doświadczanie. Dzieci muszą przeżyć daną sytuację,a nie tylko o niej posłuchać lub zobaczyć ją na planszy. Wybór tematu jest zależny od zainteresowań dzieci i odnosi się do ich doświadczeń życiowych, co jest najlepszym sposobem zdobywania wiedzy. Zadaniem nauczyciela jest włączenie do projektu treści np. z zakresu matematyki, czytania i wiedzy o środowisku. Nauczyciel zakreśla pewne ramy oraz pomaga w poszukiwaniu rozwiązań i potrzebnych materiałów.

 

Podsumowując, metoda projektu to pogłębione podejście do danego tematu o charakterze badawczym, które zwykle trwa kilka tygodni ( czasami miesięcy). Dzieci wspólnie z nauczycielem wybierają temat badań, planują miejsca zajęć terenowych oraz rozmowy z ekspertami (którymi często okazują się rodzice i inni bliscy)  decydują również o przebiegu projektu i jego zakończeniu.

 

Projekty zrealizowane w naszym przedszkolu:

 KOŁO

KOŁO

 

 CHLEB 

chlep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POJAZDY SZYNOWE, ZĄB, LEKARZ, ŁĄKA, PIES, SZOPKA BETLEJEMSKA, NIEMOWLĘ, ROŚLINY 

 

Nauczyciele szkoleni są z Metody Projektu przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, który „uczył” się metody od samej  twórczyni metody prof. Lilian Katz