Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

Realizowane programy i innowacje: 

 

Poza programem „Nasze przedszkole”, patrz strona główna,

realizujemy następujące programy i innowacje: 

  

- Innowacja pedagogiczna autorstwa A. Czajkowskiej „Czytam sam”

z elementem Glenna Domana – realizowana w grupie Słoneczników

-  „Artystyczne inspiracje” autorstwa E. Roman i I. Rębas – realizowane w całym przedszkolu. 

- Program Wychowawczy 

-Program Profilaktyczny Przedszkola Nr 51

 

Programy dostępne w kancelarii przedszkola.

 

Linki:

Program Przedszkole / Szkoła Promująca Zdrowie

-Zewnętrzne programy profilaktyczne