Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

PLAN DNIA 

 

6:00- 8:15

Zbieranie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zajęcia indywidualne wspomagające prowadzone przez nauczyciela oraz rozmowy kierowane i swobodne.

8:15-8:45

Ćwiczenia ruchowe oraz zabawy integrujące grupę. Zajęcia wspomagające z logopedą, z psychologiem i gimnastyka korekcyjna. Przygotowania do śniadania.

8:45-9:15

Śniadanie, czynności higieniczne i samoobsługowe.

9:15- 11:30

Realizacja zajęć kierowanych. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań i przy stolikach. Spacer i zabawy na świeżym powietrzu.

11:30-12:00

I danie obiadu + zdrowa przekąska, czynności higieniczne i samoobsługowe.

12:00- 13:30

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, relaksacja- w przypadku Skowronków leżakowanie. Bociany i Dzikie gęsi realizowane są zajęcia kierowane, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali oraz zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci.

13:30- 14:00

II danie obiadu + deser, czynności higieniczne i samoobsługowe.

14:00- 17:00

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela- relaks. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Zajęcia indywidualne wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Gry i zabawy stolikowe.

  

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych.