Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 

 

KALENDARIUM NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Realizowany Roczny Plan Pracy:

"Twórczy przedszkolak rozpoznaje emocje”

 

 

Miesiąc WRZESIEŃ

Okresy sensytywne : – Porządek

                               

 

 

Miesiąc PAŹDZIERNIK

Okresy sensytywne :

 

 

 

Miesiąc LISTOPAD

Okresy sensytywne :

 

 

 

Miesiąc – GRUDZIEŃ

Okresy sensytywne:

 

 

 

Miesiąc STYCZEŃ I LUTY

Okres sensytywny :

 

 

Miesiąc MARZEC

 Okres sensytywny :

 

 

Miesiąc KWIECIEŃ

Okres sensytywny :

 

Miesiąc MAJ

 Okres sensytywny :

 

 

Miesiąc CZERWIEC

Okres sensytywny :