PLAN DNIA

 

6:00- 8:15 Zbieranie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zajęcia indywidualne wspomagające prowadzone przez nauczyciela oraz rozmowy kierowane i swobodne.

 

8:15-8:45 Ćwiczenia ruchowe oraz zabawy integrujące grupę. Zajęcia wspomagające z logopedą, z psychologiem i gimnastyka korekcyjna. Przygotowania do śniadania.

 

8:45-9:15 Śniadanie, czynności higieniczne i samoobsługowe.

 

9:15- 11:30 Realizacja zajęć kierowanych . Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań i przy stolikach. Spacer i zabawy na świeżym powietrzu.

  

11:30-12:00 I danie obiadu + zdrowa przekąska, czynności higieniczne

i samoobsługowe.

 

12:00- 13:30  Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, relaksacja-                   w przypadku Fiołków leżakowanie. Słoneczniki i Stokrotki realizowane są zajęcia kierowane, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali oraz zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci.

 

13:30- 14:00 II danie obiadu + deser, czynności higieniczne

 i samoobsługowe.

 

14:00- 17:00 Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela- relaks.

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Rozwijanie zdolności

i zainteresowań . Zajęcia indywidualne wspomagające prowadzone przez nauczyciela.  Gry i zabawy stolikowe.

 

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego

pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych .