Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

  

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupy SKOWRONKI

 na miesiąc Styczeń

 

Okres sensytywny: Sport i równowaga

Tematyka tygodni:

I WITAMY NOWY ROK

II CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

III SPORTY ZIMOWE

IV POZNAJEMY CZECHY I SŁOWACJĘ

 

 • Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
 • Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
 • Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.
 • Uświadomienie dzieciom konieczności systematycznego dokarmiania ptaków.
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych.
 • Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
 • Poznanie symboli narodowych Czech.
 • Poznanie sylwetki gawrona.
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych i zabawy ruchowe.
 • Rozwijanie zdolności manualnych poprzez swobodne rysowanie, malowanie.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez aktywne słuchanie różnych utworów muzycznych oraz śpiewanie piosenek.