Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

  

Drodzy Rodzice z grupy Skowronki

Mama Gabrysi nagrała film z Pasowania. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby ten film można zgłaszać się z nośnikiem USB u pani Ani z grupy Skowronki.

Dziękujemy mamie Gabrysi za piękne uwiecznienie naszej uroczystości;-)

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupy SKOWRONKI

 na miesiąc listopad

 

Okres sensytywny: Czytanie

Tematyka tygodni:

I NASZA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA

II ZWIERZĘTA DOMOWE

III JAK ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY?

IV TYDZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 

Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez kontakt z literaturą dziecięcą: wierszami, legendami, bajkami.

Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych.

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem.

Utrwalenia pojęcia: tradycja, poznawanie tradycji regionalnej związanej z dniem 11 listopada.

Rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie prac plastycznych.

Umuzykalnianie poprzez zabawy muzyczno- ruchowe oraz śpiewanie piosenek.

Rozwijanie umiejętności: samodzielności, odpowiedzialności i współpracy poprzez wprowadzanie elementów Planu Daltońskiego.

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i czynności samoobsługowych.

Rozbudzanie u dzieci zamiłowania do książek poprzez słuchanie tekstów czytanych przez n-la, rodziców i znane osoby z Poznania.  

Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.

Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt.

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat swojego ulubionego zwierzęcia.

Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.

Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 3, 5 i więcej.

Poznawanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.

Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy).

Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.

Zapoznanie z historią powstania pluszowego misia

Kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek.

  

„Miś w przedszkolu”

Pewien bardzo mały miś

Do przedszkola przyszedł dziś

I powiedział mi na uszko,

Że najlepiej jest w maluszkach.

Pewien bardzo mały miś

Do przedszkola przyszedł dziś

Wszyscy bardzo Cię lubimy

Popatrz misiu jak tańczymy.