Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

  

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupy SKOWRONKI

 na miesiąc październik

 

Okres sensytywny: Porządek

Tematyka tygodni:

I Jesienne zapasy

II Dbamy o zdrowie

III Jesienią w parku i w lesie

IV Zabawy na jesienne wieczory

 

- Rozpoznawanie i nazywanie  warzyw i owoców. Wdrażanie do zdrowego odżywiania się zwłaszcza jedzenia warzyw i owoców. Przełamywanie lęku przed poznawaniem nowych smaków.

- Utworzenie kącika przyrodniczego w sali, segregowanie warzyw i owoców. Poszerzanie wiadomości nt. zapasów na zimę, które można zrobić z warzyw i owoców.

- Dbałość o higienę; przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach.

- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.

- Integrowanie się z kolegami i koleżankami poprzez codzienne zabawy  kierowane i swobodne.

- Zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry; kształtowanie właściwego zachowania podczas wizyty u lekarza; zachęcanie dzieci do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim.

- Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

- Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.

- Rozpoznawanie i nazywanie kolorów.

- Usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną. Rozwijanie sprawności  manualnej poprzez tworzenie prac plastycznych oraz własnych eksperymentów graficznych w brudowniku i na tablicy ściennej.

- Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; rozpoznawanie zwierząt i podawanie ich nazw.

- Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenek i zabawy muzyczno- ruchowe, wprowadzanie zabaw inhibicyjno- incytacyjnych.

- Rozwijanie mowy i pamięci poprzez naukę wierszy i piosenek na uroczystość

Pasowania na przedszkolaka.

- Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku.

- Rozwijanie umiejętności: samodzielności, odpowiedzialności i współpracy poprzez wprowadzanie elementów Planu Daltońskiego.

 

 

Piosenka „Kolorowe listki”

sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.

 Kolorowe listki na wietrze szumiały.

Szu, szu, szu, szumiały wesoło.

Szu, szu, szu, wirowały w koło.

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.

Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Hop, hop, hop, tak sobie skakały.

 Hop, hop, hop, w koło wirowały.

Kolorowe listki spadły już na trawę.

Kolorowe listki skończyły zabawę.

Cicho, sza, listki zasypiają.

Cicho, sza, oczka zamykają.

 

 

„Misie dwa”

Ty i ja, ty i ja, ty i ja

Misie szare, misie szare obydwa

I kochają się te misie, przytulają swoje pysie

Misie szare, misie szare obydwa.