Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Grupy I ,,Kasztany"

 na miesiąc Październik

 

Okres sensytywny: Porządek

 

Tematy tygodni: