Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Grupy I

 na miesiąc Wrzesień

 

Okres sensytywny: Porządek

 

Tematy tygodni: