Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupy SKOWRONKI

 na miesiąc wrzesień

 

Okres sensytywny: Porządek

Tematyka tygodni:

I i II Witaj Przedszkole. Przedszkole drugi dom.

III Bezpieczny przedszkolak.

IV Pani Jesień koszyk darów niesie.

 

  • Wytworzenie miłej i pogodnej atmosfery w grupie, otoczenie szczególną opieką i serdecznością dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną;
  • Nawiązanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielem oraz rozwijanie relacji  pomiędzy  dziećmi,  opartych  na  wzajemnym  szacunku  i akceptacji.
  • Wdrażanie do samodzielności, kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych;
  • Zapoznanie z kodeksem przedszkolaka oraz zasadami obowiązującymi w grupie przedszkolnej;
  • Zaznajamianie dzieci z wyposażeniem sali, jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania;
  • Wyrabianie dbałości o ład i porządek w miejscu zabawy;
  • Rozwijanie zdolności manualnych poprzez swobodne rysowanie, malowanie;
  • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez aktywne słuchanie różnych utworów muzycznych oraz śpiewanie piosenek.

 

Piosenka „Gdy jestem w przedszkolu”

Gdy jestem w przedszkolu, bardzo mi wesoło

Skaczę jak pajacyk, obracam się wkoło.

Ref: Jesteś ty, jestem ja

Gimnastyka w przedszkolu tralala lala

Jesteś ty, jestem ja

Gimnastyka w przedszkolu hip, hip, hurra!