Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupy SKOWRONKI

 na miesiąc Lipiec

 

Okres sensytywny: Radość

 

Tematy tygodni:  

 I POZNAJEMY KOLEGÓW Z INNYCH PRZEDSZKOLI 

II MORSKIE OPOWIEŚCI

III, IV, V W KRAINIE BAJKI I BAŚNI

 

 Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Podsumowanie tygodniowe

LIPIEC

 • Powitanie dzieci z innych przedszkoli – kształtowanie umiejętności wcielania się w rolę gospodarza.
 • Integrowanie grupy poprzez gry i zabawy.
 • Zapoznanie nowych dzieci ze zwyczajami panującymi w przedszkolu.
 • Utrwalenie zasad kodeksu grupowego.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat Morza Bałtyckiego i jego mieszkańców.
 • Zapoznanie z legendami i baśniami morskimi.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na zadany temat i uważnego słuchania tego, co mówią inni.
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej poprzez rysowanie na dużej powierzchni.
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy.
 • Budzenie zainteresowań czytelniczych.
 • Rozwijanie fantazji dziecka poprzez słuchanie utworów literackich.
 • Zapoznanie z popularnymi utworami literackimi dla dzieci.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania myśli.
 • Zaznajomienie dzieci ze sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania postaci z bajek
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu, zachęcanie do aktywności fizycznej.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Zabawy sensoryczne, poznawanie świata wszystkimi zmysłami.
 • Rozwijanie ekspresji muzycznej poprzez obcowanie z instrumentami muzycznymi .
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w trakcie spacerów