Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

  

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupy SKOWRONKI

 na miesiąc Marzec

 

Okres sensytywny: Posłuszeństwo

Tematyka tygodni:

I W MARCU JAK W GARNCU

II, III, IV PROJEKT "ROŚLINY"

 

 Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia.

Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.

Poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu.

Dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia.

Poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą.

Budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.

Utrwalenie pojęć: unosić się i opadać.

Posługiwanie się określeniami ciepłe, zimne.

Poznanie symboli narodowych Ukrainy

Zapoznanie z literaturą ukraińską: legendy, bajki, baśnie

Poznanie charakterystycznych potraw narodowych Ukrainy

Poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu.

Wyjaśnienie pojęcia: sianie.

Poznanie różnych roślin cebulkowych.

Zakładanie zielonego ogródka na parapecie – poznanie etapów sadzenia cebuli.

Zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.

Dostrzeganie różnicy między sianiem a sadzeniem.

Malowanie dużych powierzchni.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.

Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.

Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w krajobrazie wsi i miasta.

Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie.

Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.

Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w krajobrazie wsi i miasta.

Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie.

 

Marzec

Joanna Kulmowa

Marzec ma ogromny garniec.

Mieszka w nim przez całe noce,

wieje w garncu nieustannie,

syczy coś i bulgocze.

– Powiedz, Marcu,

co masz w garncu?

– Mam składniki różnorodne:

wiatry ciepłe, wiatry chłodne,

chmury, słońce, śnieg i wodę –

z nich przyrządzam Wam pogodę.

 

Przyjście wiosny
Jan Brzechwa

Naplotkowała sosna,
że już się zbliża wiosna.

Kret skrzywił się ponuro:
„Przyjedzie pewnie furą”.

Jeż się najeżył srodze:
„Raczej na hulajnodze”.

Wąż syknął: „Ja nie wierzę.
Przyjedzie na rowerze”.

Kos gwizdnął: „Wiem coś o tym.
Przyleci samolotem”.

„Skąd znowu - rzekła sroka -
Ja jej nie spuszczam z oka
I w zeszłym roku, w maju,
Widziałam ją w tramwaju”.

„Nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem!”

„A ja wam to dowiodę,
Że właśnie samochodem”.

„Nieprawda, bo w karecie!”
„W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Przypłynie własną łódką”.

A wiosna przyszło pieszo -
Już kwiaty z nią się śpieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią: „Witaj wiosno!”.