Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

  

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupy SKOWRONKI

 na miesiąc Grudzień

 

Okres sensytywny: Muzyka

Tematyka tygodni:

I Grudniowe życzenia

II Poznajemy Niemcy

III i IV Świąteczne tradycje

 

 • Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.
 • Zapoznanie ze zwyczajami mikołajkowymi.
 • Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego – opowiadanie historyjki obrazkowej.
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu oraz reakcji na sygnał dźwiękowy wprowadzanie zabaw inhibicyjno-incytacyjnych.
 • Umuzykalnianie poprzez słuchanie muzyki poważnej, poezji śpiewanej. Wprowadzanie instrumentów muzycznych. Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss. Śpiewanie piosenek, kolęd.
 • Rozwijanie umiejętności: samodzielności, odpowiedzialności i współpracy poprzez wprowadzanie elementów Planu Daltońskiego.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i czynności samoobsługowych. Nauka samodzielnego ubierania się.
 • Poznanie symboli narodowych Niemiec (flaga).
 • Zapoznanie z nazwą państwa jego stolicą.
 • Zapoznawanie z literaturą: legendy, bajki, baśnie. Zapoznanie z twórczością Braci Grimm.
 • Zapoznanie ze zwyczajem ubierania drzewka rodem z Niemiec.
 • Poznanie pojęcia Bamber.
 • Poznawanie wybranych zabytków.
 • Nauka zabaw i piosenek w języku niemieckim.
 • Poznanie charakterystycznych potraw narodowych.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania ptaków charakterystycznych dla Niemiec (czapla).
 • Rozpoznawanie i nazywanie kolorów.
 • Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej – porównywanie kształtów różnych elementów, wskazywanie różnic i podobieństw.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez tworzenie prac plastycznych oraz własnych eksperymentów graficznych w brudowniku i na tablicy ściennej.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów /tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole. Nakrywanie do stołu – posługiwanie się określeniem tyle samo.
 • Uwrażliwianie zmysłów: smaku, węchu, dotyku, słuchu, wzroku.
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów /tradycji związanych z powitaniem Nowego Roku.

 

 

Piosenka „Mikołaj”

 1. Siwa broda i spodnie na szelkach,

ciepłe buty i czapka czerwona.

Już zaczyna pakować prezenty

i za chwilę przyjedzie tu do nas.

 

Ref.: Czy Wy wiecie, czy wiecie, jest jedyny na świecie.

To nasz stary znajomy Mikołaj (2x)

 

 1. Nie zapomni o mamie i tacie,

zawsze miły jest i uśmiechnięty.

Wszystkim dzieciom i dużym, i małym

zawsze lubi rozdawać prezenty.

 

Ref.: Czy Wy wiecie, czy wiecie, jest jedyny na świecie.

To nasz stary znajomy Mikołaj (2x)