Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupy SKOWRONKI

 na miesiąc MAJ

 

Okres sensytywny: Liczenie

Tematy tygodni:

   I Polska to mój dom

   II W krainie muzyki

                           III Świętujemy Dzień Mamy i Taty

IV Dzień Dziecka

 

 Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Podsumowanie tygodniowe

 

 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 • Utrwalenie wiedzy dotyczących symboli narodowych.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych
 • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.
 • Zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast.
 • Poznanie herbu Poznania, Warszawy i Krakowa
 • Poznanie symboli narodowych LITWY
 • Zapoznanie z literaturą LITEWSKĄ: legendy, bajki, baśnie
 • Poznanie charakterystycznych potraw narodowych Litwy
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych – porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie, kontynuowanie rytmów
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów
 • Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy
 • Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości
 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych, budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
 • Wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
 • Rozwijanie ekspresji plastyczno-technicznych poprzez wykonywanie prezentów z okazji Dnia Mamy.
 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków.
 • Zaznajomienie dzieci z ich prawami i obowiązkami.
 • Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności.
 • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.
 • Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego.

Drodzy rodzice!

Tematem minionego tygodnia było Święto Mamy. Czas minął nam na rozmowach o ro­dzinie oraz nauce piosenki „ Kocham Cię mamo” i fragmentu wiersza „Narysuję moją mamę”. Dzieci zrobiły laurki i malowały portrety swoich mam. Uczyły się, w jaki sposób okazywać najbliższym miłość i szacunek, przypominały sobie, jak nazywają się poszczególni członkowie rodziny. Rozmawialiśmy na temat rodzeństwa, a chętne przedszkolaki opowiadały o swoich braciach i siostrach. Ćwiczyły umiejętność składania życzeń z okazji Dnia Mamy. Podczas tego tygodnia przedszkolaki miały również możliwość rozwijania sprawności manualnej i ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami oraz klejem.
Dzieci wzięły udział w "Elmerowych" warsztatach przygotowanych przez mamy z grupy „Skowronki”. Każdy przedszkolak przygotował kolorowy kwadrat, który posłużył nam do stworzenia dużego wizerunku słonia Elmera.
Bawiliśmy się również chustą animacyj­ną, tańczyliśmy i graliśmy na instrumentach muzycznych.