Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 NABÓR 2019/2020

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Od dnia 04 marca do dnia 15 marca 2019r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako  pierwsza preferencja.

Dnia 04 kwietnia 2019r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki ).

Od dnia 04 kwietnia do dnia 09 kwietnia 2019r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/ opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dnia 11 kwietnia 2019r. o godz. 12.00- ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dnia 11 kwietnia 2019r. w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.

 

Link: http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/nabor-do-szkol-podstawowych-i-przedszkoli,128682.html 

 https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty