Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

 

 !!! Wzrost kwoty stawki żywieniowej !!!

 Szanowni Państwo, z dniem 01.03.2018 roku w naszym przedszkolu wzrasta kwota stawki  żywieniowej 

z kwoty 7.00zł do  8,00 zł.

 Podwyżka wynika ze wzrostu cen artykułów spożywczych, która w drugim półroczu 2017 roku była znacząca.

 Informujemy, że sprawa wzrostu stawki żywieniowej została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców Przedszkola nr 51 w listopadzie 2017 roku oraz jest zatwierdzona przez organ prowadzący jednostkę.

 Prosimy o zwrócenie uwagi na powyższe przy uiszczaniu opłaty za przedszkole w miesiącu marcu. Zwiększona kwota stawki żywieniowej zostanie już zastosowana.

Dyrektor Przedszkola nr 51

 

 

Odpłatność


LINK DO UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ BEZPŁATNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

  

Odpłatność  przyjmowana jest tylko na konta Przedszkola

 

PRZEDSZKOLE 51, UL GŁOGOWSKA 40  W POZNANIU

OPŁATA ZA POBYT  na konto BANK PKO BP

59 1020 4027 0000 1402 1263 8369

OPŁATA ZA ŻYWIENIE na konto BANK PKO PB

64 1020 4027 0000 1202 1263 8377

 

W TYTULE PRZELEWU WPISAĆ NALEŻY :

imię i nazwisko dziecka oraz  miesiąc, za który wnoszona jest opłata, z dopiskiem odpowiednio ( żywienie/ pobyt)

PROSIMY PAMIĘTAĆ ŻEBY PRZELEWY ZA POBYT I ŻYWIENIE DOKONYWAĆ NA ODPOWIEDNIE NUMERY KONT

 Wpłata musi być na koncie Przedszkola do 15 dnia bieżącego miesiąca. 

 

ZWOLNIENI Z OPŁAT MĄGĄ BYĆ RODZICE,

KTÓRZY WYPEŁNIĄ WNIOSEK / OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z ULG W OPŁATACH ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W ROKU 2017/2018

 

RODZICE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O ZNIŻKI ZA POBYT

 

  1. JEŻELI W PRZEDSZKOLU PRZEBYWA JEDNOCZEŚNIE 2 DZIECI Z TEJ SAMEJ RODZINYOBNIŻENIE OPŁATY O 50%
  2. JEŻELI NA DZIECKO PRZYZNANY JEST JEDNOCZEŚNIE ZASIŁEK RODZINNY I PIELĘGNACYJNYOBNIŻENIE OPŁATY O 50%
  3. JEŻELI DZIECKO POSIADA ORZECZENIE O POTRZEBIE KZTAŁCENIA SPECJALNEGONIE POBIERA SIĘ OPŁATY
  4. JEŻELI W PRZEDSZKOLU PRZEBYWA JEDNOCZEŚNIE 2 DZIECI, NA KTÓRE PRZYZNANY JEST JEDNOCZEŚNIE ZASIŁEK RODZINNY I PIELĘGNACYJNY NIE POBIERA SIĘ OPŁATY
  5. JEŻELI W PRZEDSZKOLU PRZEBYWA JEDNOCZEŚNIE 3 DZIECI Z TEJ SAMEJ RODZINY NIE POBIERA SIĘ OPŁATY
  6. JEŻELI RODZIC WYCHOWUJE 4 LUB WIĘCEJ DZIECI POBIERAJĄCYCH NAUKĘ , JEDNAK NIE DŁUŻEJ JAK DO 24 ROKU ŻYCIA NIE POBIERA SIĘ OPŁATY
  7. JEŻELI DZIECKO UCZĘSZCZA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE NIE POBIERA SIĘ OPŁATY

 

WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYC  DO SEKRETARIATU NAJPÓŹNIEJ DO 10 DNIA MIESIĄCA, OD KTÓREGO MA OBOWIĄZYWAĆ ULGA