Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją

 

 

Informacje dotyczące sposobu wnoszenia opłaty za przedszkole !!! 

Od stycznia w Mieście Poznaniu naliczanie i rozliczanie opłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu odbywa się za pomocą platformy Iprzedszkole.

  1. Każdy rodzic otrzyma w przedszkolu unikatowe hasło i login do panelu dla rodzica w Iprzedszkole.
  2. Widoczne tam będą wszystkie informacje dotyczące kont i naliczonej odpłatności w oparciu o faktyczne dni pobytu dziecka w przedszkolu.
  3. Opłata za każdy miesiąc musi znaleźć się na koncie do 10 dnia danego miesiąca !

NOWE KONTA - NIE WPŁACAMY NA STARE !!!!

Klaudia Sobecka-Szcześniak

                                               Dyrektor Przedszkola 51 w Poznaniu

 

 

Zmiany w zasadach i terminach odpłatności za przedszkole

Szanowni Rodzice! Od 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana zasad i terminów odpłatności w poznańskich przedszkolach.

Opłaty za żywienie i pobyt będą pobierane „ z dołu” , czyli za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu, do 10 dnia miesiąca.

Oznacza to, że pierwszą opłatę za styczeń 2019 roku będziecie Państwo zobowiązani wnieść do 10 lutego zarówno za pobyt jak i żywienie.

Wyeliminowane zostaną w związku z tym „odpisy” gdyż opłata będzie naliczana w oparciu o faktyczną obecność dziecka oraz deklarowane godziny pobytu .

Przykład: za dziecko zgłoszone na pobyt w godz. 7.00-15.00 – opłata na 3h czyli 3 zł za dzień x ilość dni obecności dziecka w danym miesiącu.

Analogicznie za żywienie .

To pierwszy etap wprowadzanych zmian, kolejny nastąpi we wrześniu o czym będziemy Państwa wcześniej informować.

 

                                               Klaudia Sobecka-Szcześniak

                                               Dyrektor Przedszkola 51 w Poznaniu

 

 

   

ZWOLNIENI Z OPŁAT MOGĄ BYĆ RODZICE,

KTÓRZY WYPEŁNIĄ WNIOSEK / OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z ULG W OPŁATACH ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

Link do Uchwały w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu: 

 http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xlix-866-vii-2017-z-dnia-2017-06-06,68505/ 

 

WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ  DO SEKRETARIATU NAJPÓŹNIEJ DO 10 DNIA MIESIĄCA, OD KTÓREGO MA OBOWIĄZYWAĆ ULGA