Wychowujemy jednym głosem

Nasza przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Grupa I ,,Krasnoludki”

na miesiąc wrzesień

 

Okres sensytywny: Porządek

Tematy tygodnia:

I W przedszkolu

II Wakacyjne wspomnienia

III Jesteśmy bezpieczni

IV Dbam o siebie i środowisko

V Dary jesieni

 

- Zachęcanie dzieci do kontaktu z nauczycielem i pozostałymi dziećmi,

- Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawienie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci,

- Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,

- Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu,

- Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych, rozpoznawanie swojego znaczka,

- Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie,

- Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku (okres sensytywny),

- Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych,

- Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem,

- Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali (okres sensytywny),

- Budowanie przynależności do grupy i integrowanie się z nią,

- Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę,

- Rozumienie pojęć: mały, duży,

- Próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za,

- Zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo,

- Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię,

- Rozpoznawanie kształtu koła, posługiwanie się pojęciem koło,

- rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie,

- Rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają,

- Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej,

- Celebrowanie Dnia Przedszkolaka poprzez przebranie się za ulubioną postać z bajki lub baśni,

- Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała,

- Kształtowanie i wpieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych,

- Utrwalenie etapów i zasad mycia rąk,

- Uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych,

- Ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne,

- Wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca, uczenie się czynności porządkowych (okres sensytywny),

- Rozpoznawanie warzyw i owoców oraz podawanie ich nazw,

- Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów. 

 

Piosenka „Jestem sobie przedszkolaczek”

Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.