Wychowujemy jednym głosem

Nasza przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

a414f81f91b7059eef238ca8596e3af3

 IMG 7475

 

 

 Drodzy Rodzice

Informujemy, że konsultacje telefoniczne prowadzone są:

p. Beata – czwartki, godz. 10:30 – 11:30

                                                                       p. Karolina Kurkowiak - piątki godz. 10:30 - 11:30

p. Anna (nauczyciel wspomagający) – wtorki, godz. 7:30 – 8:30

Numer telefonu, pod którym można skontaktować się z nauczycielem został wysłany Państwu
za pomocą komunikatora na platformie iPrzedszkole. Informujemy, że telefon czynny jest wyłącznie
w godzinach dyżuru nauczyciela i służy tylko do konsultacji.
Jest to numer stacjonarny, w związku z tym nie ma możliwości wysyłania wiadomości SMS.

 

Galeria zdjęć
     (kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

 077c3ffa e189 43a0 bf60 efd484dd8b9e

3c9cbb19 187e 40e3 a4fe 1e56b032a6bf

d3e93d22 a1b5 4477 b47a 431606036821

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Grupa I ,,Krasnoludki”

na miesiąc: styczeń

 

Okres sensytywny: Pamięć i radość

 

Tematy tygodnia:

 

I Witamy Nowy Rok

II Co można robić zimą?

III Święto Babci i Dziadka

IV Zimowe mistrzostwa sportowe

 

KALENDARIUM:

- 06.01.21 - Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć

- 04.01 - 15.01.21 - Ferie zimowe

- 20.01.21 - Dzień Babci i Dziadka - "Wnuk i wnuczka prezentują swoje umiejętności aktorskie"

- 26.01.21 - Bal za kurtyną

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 3 LATKI:

- kształtowanie i utrwalanie pracy Planem Daltońskim: oznaczanie uporządkowanymi figurami geometrycznymi miejsc siedzących przy stoliku, odznaczanie na tablicy obecności dzieci, używanie podkładek na stół podczas spożywania posiłków, utrwalanie prawidłowego nakrycia stołu, utrwalanie prawa i lewa ręka, rozwijanie odpowiedzialności, wprowadzenie „Strażnika ciszy”.      

- wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku,

- rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem,

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości; wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej),

- posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych,

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe,

- rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych,

- budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia,

- kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

- degustacja przygotowanych jesienią przetworów,

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci,

- kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku,

- poznawanie właściwości śniegu,

- posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki,

- prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru,

- określanie cech zimowej pogody,

- wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach (okres sensytywny),

- identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych,

- eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu,

- posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty,

- rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie,

- porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary,

- rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych (okres sensytywny)

- dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci (okres sensytywny),

- rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień,

-wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie (okres sensytywny),

- wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków (okres sensytywny),

- doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru,

- nabieranie wiary we własne umiejętności,

- pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy,

- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,

- kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności,

- rozwijanie wrażliwości muzycznej,

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu,

- wytwarzanie miłej i szczęśliwej atmosfery podczas balu karnawałowego (okres sensytywny),

- zabawy przy wspólnym tańcu i słuchaniu muzyki,

- dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem,

-  poznawanie zimowych dyscyplin sportowych; posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 4 LATKI:

- kształtowanie i utrwalanie pracy Planem Daltońskim: oznaczanie uporządkowanymi figurami geometrycznymi miejsc siedzących przy stoliku, odznaczanie na tablicy obecności dzieci, używanie podkładek na stół podczas spożywania posiłków, utrwalanie prawidłowego nakrycia stołu, utrwalanie prawa i lewa ręka, rozwijanie odpowiedzialności, wprowadzenie „Strażnika ciszy”.                                         

- rozwijanie wyobraźni dzieci; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej,

- utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech,

- rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie,

- poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy,

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych,

- integracja grupy (okres sensytywny),

- zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód,

- wdrażanie do wypowiadania się na podany temat,

- kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie,

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,

- kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych,

- rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej,

- rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu,

- kształcenie u dzieci umiejętności wnioskowania,

- poszerzenie wiedzy dzieci o otaczającym świecie – cechy i właściwości śniegu i lodu,

- poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów,

- kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec osób starszych (okres sensytywny),

- kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych (okres sensytywny),

- kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci i dziadka (okres sensytywny),

- radzenie sobie z emocjami podczas rozgrywania gier: wygrana – przegrana,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

- kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka (okres sensytywny),

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw,

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,

- kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji,

- kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności,

- wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi,

- kształtowanie odporności emocjonalnej (okres sensytywny),

- kształtowanie umiejętności współpracy w parach (plan daltoński);

- kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.

 

 

Piosenka

Bałwankowa rodzina

sł. Marek Głogowski, muz. Kazimierz Daczka

Stoisz smutny, nasz bałwanku,

ze spuszczona głową.

Może chciałbyś mieć przy sobie

panią bałwankową?

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Dobrej żony wciąż mi brak!

Oj, tak, tak! Oj tak, tak!

Bałwankowej brak!

Ma korale z jarzębiny

bałwankowa żona,

ale łatwo poznać z miny,

że dziś jest zmartwiona.

Oj, tak, tak! Oj tak, tak!

Mego synka jeszcze brak!

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Synka jeszcze brak!

Stoi Bałwan z Bałwankową,

w środku zaś Bałwanek.

Jeszcze chwila i rozpoczną

bałwankowy taniec.

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Przydałby się jeszcze brat.

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Przydałby się brat.

Już wesołe dwa Bałwanki

tańczą z rodzicami.

I my także się pobawmy

razem z Bałwankami.

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Zatańcz z nami raz i dwa.

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Zatańcz raz i dwa.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.