Wychowujemy jednym głosem

Nasza przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

Tydzień 12.04.2021 - 16.04.2021

Nauka zdalna 12.04.2021 dzieci 5-letnie

Nauka zdalna 13.04.2021 dzieci 5-letnie

Nauka zdalna 14.04.2021 dzieci 5-letnie

Nauka zdalna 15.04.2021 dzieci 5-letnie

Nauka zdalna 16.04.2021 dzieci 5-letnie

Nauka zdalna 12.04.2021 dzieci 4 - letnie

Nauka zdalna 13.04.2021 dzieci 4 - letnie

Nauka zdalna 14.04.2021 dzieci 4 - letnie

Nauka zdalna 15.04.2021 dzieci 4 - letnie

Nauka zdalna 16.04.2021 dzieci 4 - letnie

Nauka zdalna - Angielski 12.04 - 16.04 karta pracy 

Tydzień 06.04.2021 - 09.04.2021

Nauka zdalna 06.04 dzieci 5-letnie

Nauka zdalna 07.04 dzieci 5-letnie

Nauka zdalna 08.04 dzieci 5-letnie

Nauka zdalna 09.04 dzieci 5-letnie

Nauka zdalna 06.04 dzieci 4-letnie

Nauka zdalna 07.04 dzieci 4-letnie

Nauka zdalna 08.04 dzieci 4-letnie

Nauka zdalna 09.04 dzieci 4-letnie

Nauka zdalna - Angielski 06.04-09.04 prezentacja

 Aby prezentacja działała w pełni należy ją pobrać na komputer, a następnie po uruchomieniu się "Alertu zabezpieczeń" wybrać opcję "Włącz zawartość zewnętrzną dla tej sesji" (inaczej piosenka z YT nie pojawi się u Państwa w prezentacji). Tym razem dograłam do prezentacji mój głos. Mam nadzieję, że będzie się odtwarzał i dzięki temu sprawniej pójdzie nauka.

Tydzień 29.03.2021 - 02.04.2021:

Wirtualna wycieczka do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie- zaznajamianie z tradycjami i elemetami miejscowego folkloru w okresie Wielkanocy 

 Zwyczaje i obrzędy wielkanocne-film

Nauka zdalna 29.03-31.03 dzieci 5-letnie

Nauka zdalna 01.04-02.04 dzieci 5-letnie

Nauka zdalna 29.03-31.03 dzieci 4-letnie 

Nauka zdalna 01.04-02.04 dzieci 4-letnie 

Nauka zdalna - Religia 29.03-02.04

Nauka zdalna - Angielski 29.03-02.04 prezentacja

Aby prezentacja działała w pełni, należy ją pobrać na komputer, następnie po otworzeniu pliku na żółtym pasku należy kliknąć przycisk "Włącz edytowanie", następnie kliknąć "Włącz zawartość" i uruchomić prezentację. W razie nieznajomości angielskiego przez Rodzica/Opiekuna proszę korzystać z Tłumacza Google i opcji "Słuchaj".

 

 

Drodzy Rodzice

Informujemy, że konsultacje telefoniczne prowadzone są:


p. Elżbieta – poniedziałek, godz. 14:00 – 15:00
p. Adrianna – środy, godz. 11:30 - 12:00 i 16:00 – 16:30


Numer telefonu, pod którym można skontaktować się z nauczycielem został wysłany Państwu
za pomocą komunikatora na platformie iPrzedszkole. Informujemy, że telefon czynny jest wyłącznie
w godzinach dyżuru nauczyciela i służy tylko do konsultacji.
Jest to numer stacjonarny, w związku z tym nie ma możliwości wysyłania wiadomości SMS.

 

 

Jack and the beanstalk 

20210506 114709

20210506 114644 

 

Polska - mój dom 

konkurs rec

DSCN0188

 

Konkurs recytatorski "dzieci mówią wierszem" 

konkurs rec

konkurs rec3

konkurs rec4 

 

 Lalki 1

Zajączek w Przedszkolu

Siejemy owies 

 Siejemy owies

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY ,,SKRZATY” na miesiąc: MAJ

Tematy tygodnia:

I Polska to mój dom

II W krainie muzyki i plastyki

III Rodzina razem się trzyma

IV Ja i moi bliscy – Dzień Mamy

Okres sensytywny : Muzyka i liczenie

Kalendarium:

Projekt ,,Rodzic aktorem dla dziecka '' - 22. 03. 2021 r. – 01. 06. 2021 r.

Zapraszamy rodziców grupy ,,Skrzaty” do przygotowania wspólnego występu scenicznego, w formie filmiku,

który będzie prezentem dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Projekt ,, Dzień mamy „Mama, Mamusia, Mateńka ''– 26. 05. 2021

Syn i córka prezentują swoje umiejętności aktorskie

14. 05. 2021 - Z aktorami Teatru Mozaika- odkrywamy niezwykły świat muzyki i plastyki.

26. 05. 2021 – Dzień Mamy - udostępnienie nagrania występu scenicznego dzieci na stronie www grupy Skrzaty

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE – 4 LATKI

 • rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.

 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi,

 • rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci,

 • rozwijanie ciekawości poznawczej,

 • rozwijanie orientacji w przestrzeni,

 • rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń N.,

 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,

 • kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac,

 • integracja grupy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw,

 • kształcenie słownika czynnego dzieci,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • wdrażanie do zgodnej współpracy,

 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych,

 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości,

 • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju,

 • budzenie zainteresowania muzyką,

 • poznanie roli i wartości rodziny,

 • poznanie roli poszczególnych członków rodziny,

 • wzmacnianie więzi rodzinnych,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach,

 • uwrażliwienie na potrzeby innych,

 • poznanie wybranych utworów muzyki poważnej,

 • kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,

 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,

 • poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami,

 • rozwijanie motoryki małej,

 • rozwijanie cierpliwości, kreatywności i koncentracji,

 • pokazanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku,

 • ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie,

 • poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny w języku polskim i angielskim,

 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,

 • poznanie piosenki o mamie z dziecięcego repertuaru muzyki,

 • rozwijanie słuchu muzycznego dzieci i ich umiejętności wokalnych,

 • rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,

 • kształcenie umiejętności wykonywania prac plastycznych wg instrukcji słownej N.,

rozwijanie poczucia estetyki u dzieci.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE – 5 LATKI

 • kształtowanie umiejętności wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej rodziny ;

 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;

 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i ,t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.