Wychowujemy jednym głosem

Nasza przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Grupy II ,,Magnolie"

na miesiąc Luty

 

OKRES SENSYTYWNY - Sporty i równowaga

 

TEMATY TYGODNI: 

I Zimowe zabawy

II Baśnie, bajki, legendy

III W dawnych czasach

IV Wynalazki

 

-  Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu.

- Zachęcanie do uprawiania aktywności fizycznej podczas zimy.

- Poznawanie zimowych zabaw i dyscyplin sportowych.

- Wdrażanie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw i sportów.

- Rozwijanie równowagi poprzez zabawy ruchowe, tory przeszkód, ścieżki kształtujące równowagę.

- Kształtowanie sprawności manualnej i estetyki podczas tworzenia zimowych prac plastycznych.

- Rozwijanie poczucia rytmu oraz reakcji na sygnał w zabawach muzyczno-ruchowych, inhibicyjno- incytacyjnych.

- Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat oraz wyciągania wniosków poprzez słuchanie zimowych opowiadań.

- Wprowadzenie do muzycznego boxu  piosenki ,,Nasza zima” przy akompaniamencie gitary.

- Ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów.

- Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni.

- Odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych ( fikcyjnych od realnych).

- Utrwalanie nazw figur geometrycznych .

- Rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia.

- Wprowadzenie litery ,,B, b’’ .

- Przypomnienie polskich legend i ich bohaterów.

- Doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów.

- Rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw.

- Wprowadzenie liczby 10.

- Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.

- Doskonalenie spostrzegania i porównywania.

- Doświadczanie radości oraz kształtowanie tradycji z okazji tłustego czwartku.

- Rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych.

- Rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi.

- Doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności.

- Poszerzanie wiedzy nt. prehistorii.

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

- Rozwijanie ekspresji artystycznej.

- Doskonalenie motoryki małej.

- Rozwijanie sprawności ruchowej.

- Usprawnianie analizy słuchowej.

- Rozwijanie mowy i myślenia.

- Wprowadzanie litery ,,P, p”.

- Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania.

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów.

- Kształtowanie twórczego myślenia.

- Rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich.

- Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

- Wprowadzenie piosenki do muzycznego boxu „Tysiąc bajek”.

- Wyrażanie swoich emocji, rozwijanie twórczości, integracja z domem rodzinnym poprzez udział w projekcie ,,Jak artyści w sztuce wyrażają emocje- reprodukcja obrazów twórców z całego świata’’.

 

 

 Piosenka ,,Uchu, cha, nasza zima zła’’
Uchu, cha, uchu, cha, nasza zima zła,
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna,
Nasza zima zła, nasza zima zła.
 
 
Uchu, cha, uchu, cha, nasza zima zła,
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała
A na plecach drwa
Nasza zima zła, nasza zima zła.
 
Uchu, cha, uchu, cha, nasza zima zła,
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma,
Nasza zima zła, nasza zima zła.
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Piosenka ,, Tysiąc bajek”

1.Tysiąc bajek jest na świecie

O królewnach, smokach, skrzatach,

Ale najweselsze bajki

Opowiada mi mój tata.

 

Ref. Wczoraj było o chochliku,

Dzisiaj będzie o czajniku,

Albo o rycerzu

Lub magicznym jeżu! (2x)

 

2. Proszę o wesołą bajkę

Tata spełnia me życzenie,

Bo ja lubię kiedy bajki mają dobre zakończenie.

 

 

Ref. Wczoraj było o chochliku,

Dzisiaj będzie o czajniku,

Albo o rycerzu

Lub magicznym jeżu! (2x)

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.