Wychowujemy jednym głosem

Nasza przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

 

 

Zajęcia w grupie Skrzatów

 

             zd 5 Skrzaty   zd skrzaty

             zd Skrzaty 1   zd Skrzaty 3

                  zd Skrzaty 4

 

 

 Dzień Nauczyciela

zd Skrzaty Dzie Nauczyciela

 

 

Praca plastyczna grupy Skrzaty

 

znaczki 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Grupy II ,,Skrzaty"

na miesiąc listopad

 

Okres sensytywny: Szczerość

Tematy tygodnia:

I NASZA MAŁA OJCZYZNA

II MÓJ DOM - POLSKA

III MOJE HOBBY, BAWIMY SIĘ W TEATR Z INSCENIZACJĄ

,,OTWÓRZ OKIENKO”

IV TYDZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA – WYSTĘP DZIECI NA DUŻEJ SCENIE

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne 4 - latki:

 • poznanie pojęcia „wolność”;
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • zachęcanie do szanowania odmienności innych,
 • poznanie różnych rodzajów domów,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
 • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”
 • wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,
 • poznanie dźwięków o różnej wysokości,
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej,
 • nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery np. podczas obchodzenia urodzin w grupie danego dziecka
 • poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
 • rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,
 • nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim,
 • rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
 • zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,
 • utrwalanie liczebników w języku angielskim,
 • budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
 • poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,
 • kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań,
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi,
 • poznanie nowych słów w języku angielskim: wind, silence,
 • tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych,
 • zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce,
 • poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,
 • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,
 • poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach podczas wykonywania pracy plastycznej i dzielenia się materiałami.
 • Poznanie bajeczki ,,Otwórz okienko” Haliny Bechlerowej
 • Stworzenie scenografii do scenki teatralnej.
 • Wcielanie się w postacie występujące w poznanej bajeczce,
 • Tworzenie kostiumów do przedstawienia,
 • Przełamanie lęku przed występem na małej i dużej scenie.
 • Prezentowanie przez dzieci swoich pluszowych misiów,
 • Kształtowanie u dzieci poczucia konieczności szanowania zabawek,
 • Zapoznanie z historią Pluszowego Misia,
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, tworzenia zbiorów, przeliczania elementów zbiorów oraz umiejętności dodawania, odejmowania w sytuacji użytkowej.
 • Ważenie misia, mierzenie (na różne sposoby) porównywanie wielkości,

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne 5 - latki:

 • Wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • Poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
 • Nauka swojego adresu zamieszkania,
 • Poznanie różnych regionów Polski
 • Poznanie tańca ludowego ,,Maryneczka”
 • Poznanie elementów stroju ludowego z Wielkopolski
 • Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości,
 • Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • Kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • Rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • Rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • Rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
 • Poznanie bajeczki ,,Otwórz okienko” Haliny Bechlerowej
 • Stworzenie scenografii do scenki teatralnej.
 • Wcielanie się w  postacie występujące w  poznanej bajeczce,
 • Tworzenie kostiumów do przedstawienia,
 • Przełamanie lęku przed występem na małej i dużej scenie.
 • Prezentowanie przez dzieci swoich pluszowych misiów,
 •  Kształtowanie u dzieci poczucia konieczności szanowania zabawek,
 • Zapoznanie z historią Pluszowego Misia,
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, tworzenia zbiorów, przeliczania elementów zbiorów oraz umiejętności dodawania, odejmowania w sytuacji użytkowej.
 • Ważenie misia, mierzenie (na różne sposoby) porównywanie wielkości,

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.