Wychowujemy jednym głosem

Nasza przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

 

Zajęcia w grupie Skrzatów

 

             zd 5 Skrzaty   zd skrzaty

             zd Skrzaty 1   zd Skrzaty 3

                  zd Skrzaty 4

 

 

 Dzień Nauczyciela

zd Skrzaty Dzie Nauczyciela

 

 

Praca plastyczna grupy Skrzaty

 

znaczki 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Grupy II ,,Skrzaty"

na miesiąc październik

 

Okres sensytywny: Lateralizacja

Tematy tygodnia:

I Idzie jesień przez świat

II Jesienna przyroda

III Koszyk Pani jesieni

IV Skarby jesieni 

 

 

Czterolatek

 • - zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni;
 • - doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3;
 • - prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń;
 • - przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru;
 • - kształtowanie poczucia rytmu;
 • - doskonalenie sprawności fizycznej;
 • - wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw;
 • - rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;
 • - motywowanie do samodzielnego wykonania pracy;
 • - rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
 • - wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • - rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów;
 • - poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego;
 • - rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej;
 • - rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
 • - wzbogacanie doświadczeń sensorycznych;
 • - poszerzanie doświadczeń plastycznych;
 • - rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk;
 • - doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat;
 • zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach;
 • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim;
 • wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu;
 • wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego;
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw;
 • rozwijanie poczucia jedności;
 • budowanie atmosfery życzliwości i otwartości;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej.

 

Pięciolatek

 • - kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
 • - poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie,
 • - nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych,
 • - rozwijanie sprawności motorycznej;
 • - kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • - posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała,
 • - rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
 • - kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • - rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • - rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • - rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • - rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu, różnicowanie głosek, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • - zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • - rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • - rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • - kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • - kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji. 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.