Wychowujemy jednym głosem

Nasza przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

Drodzy Rodzice

Informujemy, że konsultacje telefoniczne prowadzone są:


p. Elżbieta – piątki, godz. 12:00 – 13:00
p. Adrianna – czwartki, godz. 11:30 – 12:30
p. Anna (nauczyciel wspomagający) – piątek, godz. 10:30 – 11:30

Numer telefonu, pod którym można skontaktować się z nauczycielem został wysłany Państwu
za pomocą komunikatora na platformie iPrzedszkole. Informujemy, że telefon czynny jest wyłącznie
w godzinach dyżuru nauczyciela i służy tylko do konsultacji.
Jest to numer stacjonarny, w związku z tym nie ma możliwości wysyłania wiadomości SMS.

 

Życzenia dla Babci i Dziadka 

 

Życzę dziś Tobie, Babuniu miła,

byś zawsze w życiu szczęśliwa była,

życzę Babuniu życia najdłuższego,

pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego.

 

Na Dzień Dziadka

chcę Tobie złożyć serdeczne życzenia,

byś lat setnych dożył,

nie wiedząc, co to zmartwienia

a szczęście i zdrowie niech Tobie służy.

Żyj nam Dziadku jak najdłużej.

 

Nasze babcie, nasi dziadkowie - prace plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka 

dzie babci i dziadka 01                                                   dzie babci i dziadka 02

 dzie babci i dziadka 03                                                   dzie babci i dziadka 04

 

Wigilia w przedszkolu

zd Wigilia 1       zd Wigilia

 

Zajęcia ,,Tradycje  Świąt Bożego Narodzenia"

zd 13

             zd 14                                                                                    zd 12

      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólne celebrowanie urodzin Witka - laurki dla solenizanta

 

20201216 102654

 

 Projekt Kostiumu Jasełkowego

 

zd Pr 7

 

 

zd Pr Eks 5             zd Pr 6

 

zd Pr 3                      zd Pr 4

 

zd Pr 1                                                                                    zd Pr 2    

zd Kostium Maryi

                          

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY ,,SKRZATY” na miesiąc: Styczeń

Tematy tygodnia:

I Płynie czas

II Sport to zdrowie

III Młodsi i starsi

IV Dbamy o zdrowie

Okres sensytywny : Pamięć i radość

Kalendarium:

04. 01. - 17. 01. 2021 Ferie zimowe

21. 01. 2021 Dzień Babci i Dziadka

26. 01. 2021 Bal za kurtyną

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE – 4 LATKI

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,

 • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,

 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,

 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,

 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,

 • przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi,

 • nauka właściwego gospodarowania wodą podczas malowania,

 • zachęcanie do zgodnej współpracy,

 • poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,

 • poznanie pojęcia „para”,

 • rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,

 • budowanie wiary we własne siły,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,

 • poznanie zastosowania kalendarza,

 • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,

 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,

 • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości,

 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania,

 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą

 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,

 • poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych,

 • rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej,

 • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania,

 • poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,

 • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,

 • poznanie składowych piramidy zdrowia,

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE 5 LATKI

 • wprowadzenie pojęć: szacunek wobec starszych, sprawność fizyczna;

 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6; operowanie liczebnikami porządkowymi;

 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 • Piosenka dla Babci i Dziadka

  I

  Jest na świecie jeden pan, który jest najlepszy .

  To jest dziadek mój, to jest dziadek mój,

  to jest dziadek mój i ja Go bardzo kocham.

  II

  Jest na świecie pewna pani, która jest najlepsza.

  To jest Babcia, to jest Babcia,

  to jest Babcia i ja Ją bardzo kocham.

  III

  Wysyłamy Wam buziaki bo dziś Wasze święto

  Babcia i Dziadek, Babcia i Dziadek,

  Babcia i Dziadek najlepsi są na świecie.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.