Wychowujemy jednym głosem

Nasza przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

 

 

Rodzice!

Uprzejmie prosimy o zachowanie cierpliwości podczas odbierania dzieci z przedszkola. Mamy okres zimowy w związku
z czym dzieci mają więcej odzieży do ubrania. Nasze przedszkole stawia na samodzielność dzieci (pomagamy, nie wyręczamy) co w przyszłości zaowocuje większą odpowiedzialnością u dzieci.

Nauczycielki

 

 

 Podróżujemy i budujemy słynne zabytki

 IMG 20210223 095623395

 IMG 20210224 145805221

IMG 20210224 145841822

 Nasze dni w przedszkolu-link do zdjęć

Warsztaty kulinarne -link do zdjęć

 Poznajemy minerały i hodujemy kryształy- link do zdjęć

 

 

Drodzy Rodzice

Informujemy, że konsultacje telefoniczne prowadzone są:

p. Anna P. – poniedziałek, godz. 16:00 – 17:00  

p. Maria Cz.- piątek, godz. 16:00- 17:00 

Numer telefonu, pod którym można skontaktować się z nauczycielem został wysłany Państwu
za pomocą komunikatora na platformie iPrzedszkole. Informujemy, że telefon czynny jest wyłącznie
w godzinach dyżuru nauczyciela i służy tylko do konsultacji.
Jest to numer stacjonarny, w związku z tym nie ma możliwości wysyłania wiadomości SMS.

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY ,,ELFY" na miesiąc: Marzec

 

Okres sensytywny: Posłuszeństwo i równowaga 

Tematy tygodnia:

I Tajemnice świata

II Czyste powietrze wokół nas

III Mali odkrywcy

IV Witaj wiosno

V Wielkanocne tradycje

 

Kalendarium:

Projekt ,,Rodzic aktorem dla dziecka'' - Marzec – 01. Czerwca 2021 r. Zapraszamy rodziców poszczególnych grup do przygotowania wspólnego występu scenicznego, w formie filmiku, który będzie prezentem dla dzieci  z okazji Dnia Dziecka.

Wybór wśród rodziców koordynatora Projektu do 22-03.

08.03.21 Kobiety w sztukach teatralnych

12.03.21 W poszukiwaniu nowych bajek . Piosenkarka Martyna Czech wspólnie z córeczką czyta dla dzieci książeczki z serii ,,Basia”- on-line.

15.03.21 Wiosenna sesja zdjęciowa w krainie duszków kwiatowych oraz zdjęcia do Tablo - wizerunek odchodzących w świat Elfów.

22.03.2021 Witamy wiosnę bardzo radośnie. Heppening w parku „Co nam w duszy gra”

Rodzice ubierają dzieci bardzo kolorowo

26.03.21 Międzynarodowy Dzień Teatru spotkanie z aktorem Teatru Animacji i scenografem Igorem Fijałkowskim połączone z pokazem lalek

30.03.21 Uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Zajączek po parku harcuje i sztukę cyrkową nam pokazuje.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA "ELFY" - 6 i 5 LATKI :

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  - 6 LATKI

– rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, peleryna, sianie, sadzenie, tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki, miejscami użyteczności publicznej: teatr,  kukiełka, marionetka, a także zawodami: scenograf, aktor,

– rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;

– stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter p, P, w, W, c, C,

– kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań, szacunek do pracy innych, radość z efektów własnej pracy;

–rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym;

–uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych;

–doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8; tworzenie zadań – opowiadań i wykonywanie czynności matematycznych w nich zawartych; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;

–rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Kiedy wiosna przyjdzie do nas”, „Święta Wielkanocne”;

-rozwijanie umiejętności różnicowania metrum oraz utrzymywania pulsu rytmicznego; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;

–rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń; kształtowanie umie¬jętności planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów podczas prac konstrukcyjnych;

-rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, kreślenie poznanych liter i cyfr na piasku ( Kącik Dobrego Startu w sali), stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce

–kształtowanie postaw prorodzinnych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej– zwyczaje związane ze świętami,

- zwiększanie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego

- rozwijanie równowagi i posłuszeństwa

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  - 5 LATKI  

- wprowadzenie pojęć : wiedza, wytrwałość, radość, aktorka, teatr

- poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

- nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

- poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

- kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

- posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

- kształtowanie umiejętności liczenia, utrwalanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; operowanie liczebnikami porządkowymi;

- kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

- rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

- rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

- rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

-rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

- zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

- rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów, powitanek i krótkich rymowanek;

- rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

- kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

- kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji,

- określanie charakterystycznych cech nowej pory roku –wiosny

- rozwijanie wiedzy nt. tradycji wielkanocnych

- rozwijanie równowagi i posłuszeństwa

 

 

Piosenka ,,Kiedy wiosna przyjdzie do nas”

I. Kiedy wiosna przyjdzie do nas

roześmiana i zielona.

Razem z wiosną wszystkie dzieci

zaśpiewają tak:

Ref: Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu, rechu, rech.

Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu, rechu, rech.

II. Rośnie trawa, rosną liście,

rosną szybko dzieci wszystkie.

Przyleciały już bociany

i klekocą tak:

Ref: Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu, rechu, rech.

Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu, rechu, rech.

III. W lesie kwitnie już zawilec,

obudziły się motyle.

A wieczorem nad łąkami

słychać żabi śpiew.

Ref: Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu, rechu, rech.

Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu, rechu, rech.

 

Piosenka ,,Święta Wielkanocne”

sł. Anna Bernat, muz. Barbara Kolago

1. Słońce złote jak pisanka

na błękitnym niebie

zaświeciło od poranka

dla mnie i dla ciebie.

Bo… bo… to… to…

Ref.: Święta Wielkanocne,

zielenią się drzewa.

Już bociany powróciły,

szpak o wiośnie śpiewa. /× 2

2. Weźmy kolorowe farby,

pomalujmy jajka.

Niech pisanki lśnią w koszyku,

wielkanocna bajka.

Bo… bo… to… to…

Ref.: Święta Wielkanocne…

3. I kurczaczki, i baranki

do koszyka damy.

Niech nasz koszyk piękny będzie,

gdy na stół stawiany.

Bo… bo… to… to…

Ref.: Święta Wielkanocne…

 

 Link do piosenki dla Babci i Dziadka: https://youtu.be/DK-1Clu7CGI

Uczymy się dbać o zdrowie i naszą planetę - link 

Balik karnawałowy - link 

Wigilia - link

Szyjemy stroje jasełkowe dzieci - link

Szyjemy stroje jasełkowe -link

Dowiadujemy się jak powstaje odzież - link

Projekt sceniczny ,,Rekwizyty i stroje jasełkowe" 1 - link

Projekt sceniczny ,,Rekwizyty i stroje jasełkowe" 2 samodzielne działanie dzieci - link

Tworzymy świąteczne prace plastyczne - link

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.