Wychowujemy jednym głosem

Nasza przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

 

Drodzy Rodzice

Poniżej zamieszczamy zadania dla dzieci, które realizują w tym roku  obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (6-latki).

Są to propozycje zadań do wykonania, przygotowane w oparciu o zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec.

Nie są to zadania obowiązkowe. Nie trzeba zrobić wszystkiego. W przypadku trudności z wydrukiem zamieszczonych kart pracy dziecko może wodzić palcem po ekranie lub prosimy o wybór innych przygotowanych przez nas propozycji zadań.

Na stronie Magnolii można również odnaleźć zadania dla 5-latków.

Życzymy miłej nauki i zabawy podczas ich realizacji.

 

Drogi Rodzicu nie zapominaj, że podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa.

23.03.2020r.

   Klaudia Sobecka-Szcześniak

Dyrektor Przedszkola 51 w Poznaniu

 

 

Propozycje zadań do wykonania z dziećmi w domu:

 

1) Założenie z dzieckiem hodowli cebuli w domu:

cebula w wodzie      cebula w ziemi

Dziecko:

- obserwuje hodowlę

- dba o hodowlę

- rozmowa z dzieckiem nt. warunków potrzebnych do wzrostu rośliny ( światło, woda/ ziemia)

2) Przygotowanie zdrowego syropu z cebuli ( rozmowa z dzieckiem nt. właściwości zdrowotnych cebuli).

3) Zachęcenie dziecka do jedzenia cebuli np. przez wspólne wykonanie kanapek, sałatki, itd., do której dodamy cebulę. Szukanie innych potraw, do których dodajemy cebulę.

4) Przeliczanie obiektów np. nasion ( liczebniki główne: jeden, dwa, trzy, idt. i porządkowe: pierwszy, drugi, trzeci, idt. ) lub/oraz policz cebulki i wskaż odpowiednią cyfrę: 4, 5, 6, 7, 8 ( zadanie dostępne w PDF ).

5) Szkicowanie cebuli ( potrzebne materiały: cebula, kartka, ołówek- dziecko szkicuje cebulę tak jak potrafi )

6) Codzienne omawianie z dzieckiem kalendarza pogody ( dzień, miesiąc, pora roku, aktualna pogoda, można również sprawdzać temperaturę powietrza, oglądać z dzieckiem prognozę pogody w telewizji), zwrócenie uwagi na zmianę pór roku 20 marca ;-)

7) Porządki w szafie, przygotowanie wiosennych ubrań – rozmowa z dzieckiem nt. konieczności dostosowania stroju do aktualnej pogody.

8) Obserwacja/ zauważanie pojawiających się zmian w przyrodzie dotyczących nowej pory roku.

9) Wiosenna praca plastyczna – można wykorzystać sugestie dziecka z jakich materiałów/ jaką techniką chce wykonać pracę np. malowanie farbami, rysunek, wydzieranie, wyklejanie itd.

10) Czytanie z dzieckiem książek ( dziecko może śledzić tekst), zachęcanie dzieci do oglądania książek w domu.

11) Wiosenne przysłowia- rozmowa z dzieckiem nt. ich znaczenia.  

,,Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje’’

,,W marcu jak w garncu’’

12) Nauka piosenki:

 

Fasolki "Mam fryzurę na cebulę"

Mam fryzurę na cebulę

Przestraszyłam panią Ulę   

Pewnie zaraz wszystkim powie

Co ja dzisiaj mam na głowie

Nie kucyki, Nie warkocze

Chociaż może są urocze

To fryzura całkiem nowa

Taka właśnie cebulowa

Niech się ze mnie śmieją!

Co mi tam!

Będę ją nosiła

Mówię Wam!

Przestraszyłam Ciocię w szkole

I tę dużą, rudą Olę

Lecz fryzura cebulowa

To jest przecież moda nowa

Więc fryzurę na cebulę

Pielęgnować będę czule

I na pewno się ucieszę

Gdy ktoś też się tak uczesze

Niech się ze mnie śmieją!

Co mi tam!

Będę ją nosiła

Mówię Wam!

 Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=lnQlp7B_upc

 

Drodzy Rodzice w poniższych linkach znajdują się również zadania w formie kart pracy.  

Życzymy miłej zabawy i nauki.

Opracowały: Anna Pierzynowska

Elżbieta Roman

Klaudia Sobecka- Szcześniak  

 

 Linki do kart pracy: 

 karta pracy 1

karta pracy 2

 karta pracy 3

 karta pracy 4

karta pracy 5

 karty pracy 6

 

 

 KATECHEZA - propozycje zadań do wykonania z dziećmi w domu: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=y9edmC1I-Nc&list=PL68BZk9-kmejVuBnbymj3rTC4Ikm5fpcH&index=5

Link:Propozycje zadań do wykonania z dziećmi w domu z religii

  Link: Prezentacja "Wiem, że ktoś mnie kocha"

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPA III „PLATANY” 

NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

Okres sensytywny: Wyobraźnia, liczenie

 

Tematy tygodni:

I Tydzień - Wielkanoc

II Tydzień -  Zwierzęta na wiejskim podwórku

III Tydzień – Praca rolnika

IV Tydzień – Symbole narodowe

 

 • Wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;
 • utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole;
 • kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb;
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie; rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli;
 • doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
 • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; kształtowanie umiejętności arytmetycznych;
 • rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych;
 • wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy, wprowadzenie litery Ł ł, kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich, ćwiczenie pamięci słuchowej;
 • wykonanie pasty jajecznej – zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas prac kuchennych;
 • układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń, utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.rozwija umiejętność współdziałania w grupie;
 • poszerza słownik czynny o nazwy związane z gospodarstwem;
 • doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski; zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski; ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • wprowadzenie litery J j;
 • przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą, w tym Krakowa; kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, poznanie hymnu i flagi wspólnotowej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zapisywanie treści opowiadania w dostępny sposób;
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy; wprowadzenie litery H, h;
 • rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy);

Opracowała: Elżbieta Roman

 

 

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.