Wychowujemy jednym głosem

Nasza przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

 

Drodzy Rodzice

Odbiór informacji o gotowości szkolnej jest możliwy od 30.04 w sekretariacie przedszkola, wejście od ulicy Głogowskiej.
Na omówienie informacji można umówić się telefonicznie podczas konsultacji nauczycieli.

Nauczycielki
Ania i Marysia
29.04.2021 r.

 

 Drodzy Rodzice!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną szkół podstawowych

 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego - link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=134774798649382&id=100063505872331

IMG 8037IMG 8038IMG 8039IMG 8040IMG 8041IMG 8042IMG 8085

 

Drodzy Rodzice

Informujemy, że konsultacje telefoniczne prowadzone są:


p. Ania – poniedziałek, godz. 16:00 – 17:00
p. Marysia – piątek, godz. 16:00 – 17:00

Numer telefonu, pod którym można skontaktować się z nauczycielem został wysłany Państwu 
za pomocą komunikatora na platformie iPrzedszkole. Informujemy, że telefon czynny jest wyłącznie 
w godzinach dyżuru nauczyciela i służy tylko do konsultacji. 
Jest to numer stacjonarny, w związku z tym nie ma możliwości wysyłania wiadomości SMS.

 

 Liczymy i utrwalamy cyfry

liczymy

 Robimy kotyliony i flagę Polski

kotyliony Elfy

Kotyliony elfy

flaga elfy

 

Konkurs recytatorski "Dzieci mówią wierszem"

 konkurs rec

 

 konkurs rec5

 

 Tworzymy własne książeczki

ksika elfy 1

Tworzymy własne pacynki i scenki teatralne

teatr elfy 3

teatr cieni

teatr elfy 2

Rozwijamy wiedzę nt. teatru i filmu

teatr elfy 1

 

Międzynarodowy Dzień Teatru - spotkanie z aktorem 

 

Lalki 2

Lalki 3

Lalki 1

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY ,,ELFY" 

na miesiąc: MAJ

 

Okres sensytywny: Muzyka i liczenie

Tematy tygodnia:

I Tydzień flagi i symboli narodowych

II Baśnie, bajki, legendy

III Rodzina razem się trzyma

IV Ja i moi bliscy

 

Kalendarium:

14.05.2021 Z aktorami Teatru Mozaika - odkrywamy niezwykły świat muzyki i plastyki.

Dzieci poznają włoską sztukę – tym razem jako ,,Pizze z sosem mandolinowym  z aktorami z teatru Mozaika oraz  z ich charyzmatycznymi instrumentami  również w zaciszu domowym . Jeśli spektakl będzie on line dostępny będzie również dla rodzin przedszkolaków przez 48 h.

26.05.21 Dzień mamy grupa III ,,Mama, Mamusia, Mateńka” - syn i córka prezentują swoje umiejętności aktorskie.

Nagranie przygotowanego występu scenicznego i udostępnienie go na stronie www danej grupy.

Pomoc w nagraniu – chętny rodzic.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA "ELFY" - 6 i 5 LATKI :

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  - 6 LATKI

- rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy);

-poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc,

-rozbudzanie zainteresowań własną miejscowością, utrwalanie adresów zamieszkania,

- doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru,

- rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski; zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski; ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

- rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, antykwiariat, bajka, legenda, dom, rodzina bliska, rodzina daleka itp.; kształtowanie umiejętności budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi; wprowadzanie pojęć odnoszących się do zawodów związanych z powstawaniem i produkcją książek oraz tych wykonywanych przez rodziców;

- kształtowanie logicznego myślenia podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami;

- doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;

- stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter ł, Ł, h, H;

- rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, internet; przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie;

- rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdobycia wiadomości i wykonania zadań; uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń;

- doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;

- rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w najbliższym otoczeniu przedszkola; zachęcanie do notowania wyników obserwacji, do zdobywania wiedzy na temat roślin i zwierząt; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez wykonywanie prac porządkowych w kąciku przyrodniczym, systematyczne dbanie o rośliny,

- kształtowanie postaw prorodzinnych uświadamianie wspierającej roli rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamianie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; uświadamianie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki; budzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie;

- rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych poprzez naukę nowych piosenek i tańca,

-rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej-gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;

- rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i przygotowywania filmu dla mam z okazji ich święta;

- rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach MDS; stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce;

- rozwijanie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą.

- odkrywanie niezwykłego świata muzyki i plastyki oraz nowych instrumentów z aktorami z Teatru Mozaika

- rozwijanie swoich umiejętności aktorskich poprzez przygotowanie występu dla mam z okazji ich święta.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  - 5 LATKI  

- wprowadzenie pojęć: szacunek, miłość;

- rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, utrwalanie symboli narodowych,

-rozbudzanie zainteresowań własną miejscowością, utrwalanie adresów zamieszkania,

- poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych,

-  rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

- nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

- poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

- kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

- posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

- kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;

- kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

- kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

- rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

- rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

- rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

- rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i ,t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

- zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

- rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

- rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

- kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

- kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

- odkrywanie niezwykłego świata muzyki i plastyki oraz nowych instrumentów z aktorami z Teatru Mozaika

- rozwijanie swoich umiejętności aktorskich poprzez przygotowanie występu dla mam z okazji ich święta.

 

 

Piosenka "Mama zadumana"

słowa: Ewa Zawistowska

muzyka: Stanisław Marciniak

Mama krząta się w kuchni od rana,

myśli wciąż o niebieskich migdałach,

gdy pytamy co ugotowała:

dziś dla was pieczeń mam z hipopotama

Nasza mama, mama zadumana,

Mama zadumana cały dzień,

Błądzi myślami daleko,

Codziennie przypala mleko,

Na łące zrywa kwiaty

I sól sypie do herbaty.

Nasza mama niezwykła kucharka,

Krokodyla wrzuciła do garnka,

Krasnoludek wpadł jej do sałaty,

A w piecu piecze się zegarek taty.

Ten krokodyl, co uciekł z ogródka,

W przedpokoju chciał zjeść krasnoludka,

Choć zegarek czuje się fatalnie,

To obiad był dziś bardzo punktualnie.

 

 

Podziękowanie dla pani Dominiki:  Link do piosenki wykonanej przez Elfy:

https://youtu.be/KDIMMCNBWEU

Podziękowanie dla pani Oksany:  Link do piosenki wykonanej przez Elfy: https://youtu.be/Uw79KzykwEo 

 Link do piosenki ,,Kiedy wiosna przyjdzie do nas": https://youtu.be/z34bc4HveF0

 Link do piosenki dla Babci i Dziadka: https://youtu.be/DK-1Clu7CGI

Nasze dni w przedszkolu-link

Warsztaty kulinarne -link do zdjęć

 Poznajemy minerały i hodujemy kryształy- link do zdjęć

Uczymy się dbać o zdrowie i naszą planetę - link 

Balik karnawałowy - link 

Wigilia - link

Szyjemy stroje jasełkowe dzieci - link

Szyjemy stroje jasełkowe -link

Dowiadujemy się jak powstaje odzież - link

Projekt sceniczny ,,Rekwizyty i stroje jasełkowe" 1 - link

Projekt sceniczny ,,Rekwizyty i stroje jasełkowe" 2 samodzielne działanie dzieci - link

Tworzymy świąteczne prace plastyczne - link

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.