Wychowujemy jednym głosem

Nasza przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPA III „PLATANY” 5-6 LATKI

NA MIESIĄC LUTY

 

Okres sensytywny: Sporty i równowaga

Tematy tygodni:

 

I Ferie zimowe – czyli błogi odpoczynek – Bezpieczeństwo na śniegu i lodzie

II Baśnie, bajki, legendy

III W dawnych czasach

IV Wynalazki

 

Kalendarium:

27.01 – 09.02.2020 – Ferie zimowe

20.02.2020 – Tłusty czwartek – chociaż się nie objadam to radości mi przybywa

 

- Określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;

- przypominanie zasad bezpiecznej zimowej zabawy na śniegu oraz lodzie;

- rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;

- wytwarzanie miłej i bezpiecznej atmosfery podczas zabaw;

- integrowanie się dzieci w grupie mieszanej;

- wprowadzenie litery S, s;

- rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;

- kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze;

- przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji;

- rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

- rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia;

- doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;

- poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend;

- rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;

- uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;

- ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji;

- wprowadzenie litery n na przykładzie wyrazu noga;

- rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł;

- wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych;

- poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól);

- poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce;

- wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania;

- poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa;

- doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru;

- rozwijanie pamięci wzrokowej;

- rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi;

- wprowadzenie litery p na przykładzie wyrazu pralka;

- poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu;

- rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

- utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznych;

- pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo - skutkowego;

- zachęcanie do eksperymentowania;

- rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

- Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej poprzez naukę piosenek: " Muzycznego box".

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.