Wychowujemy jednym głosem

Nasza przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

 

Drodzy Rodzice

Poniżej zamieszczamy zadania dla dzieci, które realizują w tym roku  obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (6-latki).

Są to propozycje zadań do wykonania, przygotowane w oparciu o zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc czerwiec. 

Nie są to zadania obowiązkowe. Nie trzeba zrobić wszystkiego. W przypadku trudności z wydrukiem zamieszczonych kart pracy dziecko może wodzić palcem po ekranie lub prosimy o wybór innych przygotowanych przez nas propozycji zadań.

Na stronie Magnolii można również odnaleźć zadania dla 5-latków.

Życzymy miłej nauki i zabawy podczas ich realizacji.

 

Drogi Rodzicu nie zapominaj, że podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa.

   Klaudia Sobecka-Szcześniak

Dyrektor Przedszkola 51 w Poznaniu

 

 

Propozycje zadań do wykonania z dziećmi 6 letnimi w domu:

(od 02.06 do 09.06)  

 

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam drogie dzieciaki

dużo zdrowia, uśmiechu, radości, głowy pełnej szalonych pomysłów

na coraz to nowe gry i zabawy oraz wspaniałych prezentów.

 

Zapraszam dzieci do różnych aktywności:

1) Zapraszam do zabaw muzyczno – ruchowych:

https://www.youtube.com/watch?v=qFyIokO5WTI

2) Zapraszam do wykonania małej zapiekanki na śniadanko. Będzie smakować i dorosłym i dzieciom.

https://www.youtube.com/watch?v=ELmorGo2Lcs

3) Zaprasza dzieci do uważnego słuchania utworu: ,,Piosenka o Prawach dziecka”

Poproszę Was, żebyście podczas słuchania postarali się zapamiętać, o jakich prawach dziecka śpiewają dzieci w piosence.

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

Piosenka o prawach dziecka

sł. i muz. Jerzy Kobyliński

Mam prawo żyć,

 Mam prawo być sobą,

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.

 Mam prawo kochać i kochanym być,

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić. 

 Mogę się śmiać,

Może się dziać pięknie,

Pragnę być zdrowy,

rosnąć w swoim tempie.

 Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych,

 Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

Ref.:

  Dziecka prawa poważna sprawa, 

Dziecka prawa to nie zabawa.

Mam prawo śnić, mam prawo być inny,

Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.

Mam prawo śpiewać

 głośno, kiedy chcę,

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle

. Ref.: 

Dziecka prawa poważna sprawa,

 Dziecka prawa to nie zabawa.

Proponowane pytania:

O jakich prawach dziecka jest mowa w piosence ?

4) Zapraszam rodziców do zabawy z dzieckiem „Prawda – nieprawda” – zabawa ćwicząca logiczne myślenie.

Rodzic  wypowiada różne zdania. Jeżeli dziecko uważa wypowiedziane zdanie  za  prawdziwe, to klaszcze, jeśli nieprawdziwe – tupie nogami.

Przykładowe zdania:

- Nikt nie może dziecko zmuszać do robienia złych rzeczy.

- Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę.

- Nikt nie może czytać moich listów bez pozwolenia.

- Mogę bawić się tylko z kolegami, których wybierze (imię dziecka).

- Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.

- Mam prawo do tajemnic i własnego zdania.

- Mogę bawić się tylko z koleżankami, które wybierze (imię dziecka).

- Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić i bić.

5) Zapraszam do obejrzenia obrazków o Prawach dziecka.

Zachęcam dzieci do czytania.

Linki do obrazków o Prawach dziecka:

Prawa dziecka nr 1

Prawa dziecka nr 2

Prawa dziecka nr 3

Prawa dziecka nr 4

Prawa dziecka nr 5

Prawa dziecka nr 6

Prawa dziecka nr 7

Prawa dziecka nr 8

Prawa dziecka nr 9

Prawa dziecka nr 10

6) Zapraszam do wysłuchania piosenki,,Jesteśmy dziećmi”.

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

Proponowane pytania:

- Z jakich krajów były dzieci w tej piosence?

- Jak myślicie jakie potrzeby mają dzieci z innych krajów, czy takie same jak Wy - dzieci z Polski?

1. Czy jesteś z Afryki,
Czy też z Ameryki,
Nie jest ważne gdzie mieszkamy,
Bo jesteśmy tacy sami.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

2. Czy mówisz po polsku,
Czy też po japońsku,
Wszyscy dobrze rozumiemy,
Czego tak naprawdę chcemy.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

7) Zapraszam do rozwiązania zadań dla Małych Bystrzaków kształtujące spostrzegawczość i pamięć:

https://www.youtube.com/watch?v=Zk3_uPwqTyI

https://www.youtube.com/watch?v=kb4rKOT6UAs

https://www.youtube.com/watch?v=k-keE_Vd-EE

8) Zapraszam do zrobienia zdrowych lizaków. Myślę, że będą Wam bardzo smakowały. Smacznego.

https://www.youtube.com/watch?v=pTafhuJicx4

9) Zapraszam do zabaw przy grach planszowych, może one zainspirują Cię do wymyślenia własnej gry, w którą zagrasz z rodzeństwem lub z rodzicami.

Na tropie liter-gra planszowa

Rodzinna gra planszowa nr 1

Rodzinna gra planszowa nr 2

10) Zapraszam  do wykonania przez dziecko własnych zabawek. Oto inspiracje:

Inspiracje do wykonania własnych zabawek

Tworzymy obrazek

Zadania bez nudy

Zbuduj linie kolorami

11) Karty pracy dla dzieci, które nie mają ich w domu:

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Karta pracy nr 4

Karta pracy nr 5

Karta pracy nr 6

Karta pracy nr 7

Karta pracy nr 8

Karta pracy nr 9

12) Piosenka po angielsku : If you're  Happy And You Know It:

https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg

Zapraszam do zadań i zabaw  

Opracowała Elżbieta Roman

 

 

 KATECHEZA - propozycje zadań do wykonania z dziećmi i materiał dla rodzica: 

Propozycje zajęć z religii ,,Duch Święty nas pociesza" 2.06.2020r.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPA III „PLATANY”

na miesiąc: CZERWIEC

Okres sensytywny: Radość i pamięć

Tematy tygodnia:

I tydzień ,,Dzień dziecka”

II tydzień ,,Zwierzęta duże i małe”

III tydzień ,,Lato”

IV tydzień ,,Wakacje”

 • zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie; rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych; doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach; doskonalenie umiejętności czytania;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie;
 • kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach;
 • rozwijanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów; doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur;
 • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie kompetencji społecznych;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”;
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy); rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami; poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych;
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, ćwiczenie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia; tworzenie kalendarza letniej pogody; doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi; doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych;
 • określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem, tworzenie łańcucha skojarzeń językowych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach; wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz podawania ich nazw;
 • przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe; dzielenie się z innymi swoimi planami wakacyjnymi.

Opracowała: Elżbieta Roman

 

 

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.