Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

 

Warsztaty dla dzieci

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

eksperyment 

warsztaty eksperymentalne

Maria Czelusta
15:15 - 15:45

plastyka 

warsztaty plastyczne

Beata Szulc 15:15 - 15:45

ang

język angielski na wesoło

Adrianna Krzyżańska 15:15 - 15:45

 taniec

piosenka i taniec

Elżbieta Roman
15:15 -15:45

 

pobrane 

popołudnie z Metodą Krakowską

Małgorzata Palicka

14:00 - 15:00

       

47290482 pad 720 540 zegar dla dzieci edukacyjny plan daltonski 735 

Plan Daltoński

     

Małgorzata Palicka

 

   

 

 

Gimnastyka korekcyjna  Psycholog   Logopeda

Barbara Prange

Poniedziałek 12:00 - 13:00 

Wtorek 7:30 - 8:30

Anna Dachowska

Wtorek 12:00 - 15:00

 

Dorota Konieczna

Poniedziałek 13:00 - 16:00

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe opłacane przez Miasto Poznań:

 

 JĘZYK ANGIELSKI prowadzony przez Krainę Baśni

(realizowany dodatkowo oprócz zajęć języka angielskiego wynikających z podstawy programowej).

 

 POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
(logopeda, psycholog oraz pedagog specjalny w razie potrzeb)

Zajęcia z psychologiem

 W ramach wsparcia psychologicznego w naszym przedszkolu, psycholog zajmuje się przede wszystkim:

- wsparciem w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych wśród dzieci;

- obserwacją dzieci podczas zabaw swobodnych i zajęć edukacyjnych;

- diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;

- udzielaniem pomocy psychologicznej w ramach zgłoszonych i/lub rozpoznanych potrzeb dzieci;

- konsultacjami z nauczycielami oraz wsparciem w trudnościach wychowawczych;

- konsultacjami z rodzicami.

                                                                                                                   psycholog mgr Anna Dachowska

                                                     

Zajęcia logopedyczne

 Zajęcia logopedyczne odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-16.00.
W październiku odbyły się badania przesiewowe -  artykulacji, słuchu fonetycznego, rozumienia mowy, sprawności narządów artykulacyjnych i na jego podstawie określona została wada wymowy.
Opieką logopedyczną objęte zostały w przedszkolu głównie dzieci 5 i 6 -letnie, które już niebawem rozpoczną swoją przygodę w szkole.
Ważne jest, aby dzieci osiągnęły w pełni prawidłową mowę ponieważ może mieć to przełożenie na poprawne czytanie i pisanie.
Proszę o dostarczanie w każdy poniedziałek zeszytu w formacie A4, gdzie będę zapisywać ćwiczenia do wykonywania w domu.
Postępy dziecka w obszarze logopedii zależą od indywidualnych predyspozycji dziecka - ważne jest, żeby zadany materiał ćwiczyć w domu min. 15 minut dziennie.
Brak nowego materiału w zeszycie oznacza, że ćwiczymy nadal to, co zostało zadane wcześniej. 

Pierwszy etap zajęć z dzieckiem to tak zwane ćwiczenia przygotowawcze, np. ćwiczenia oddechowe, usprawniające narządy mowy (język, wargi). 

Właściwa terapia logopedyczna rozpoczyna się od wywołania w izolacji prawidłowej artykulacji głoski i jej utrwalenia w sylabach, wyrazach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie oraz w parach wyrazów, zdaniach, wierszykach. 

Głównym celem wszystkich ćwiczeń jest dojście do momentu, kiedy dziecko potrafi w sposób prawidłowy użyć danej głoski w mowie potocznej. 

 Najczęściej spotykane wady wieku przedszkolnego  to: sygmatyzm -nieprawidłowa realizacja głosek palatalnych: ś, ź, ć, dź; zębowych: s, z, c, dz; dziąsłowych: sz, ż, cz, dż, oraz rotacyzm -nieprawidłowa wymowa głoski r. 

                                                                                                                                         Logopeda mgr Dorota Konieczna

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.