Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

 Nasi tatusiowie

20210621 134558 

20210621 134611

 

Drodzy rodzice

Wiemy, że przygotowujecie Państwo filmiki, które są finalizacją Projektu: "Dzień z życia taty".

Prosimy o dostarczenie nagrań do 23.06.2021 r. Następnego dnia tj.: 24.06.2021 r. wspólnie z dziećmi będziemy je oglądać w poszczególnych grupach.

Nauczycielki

 Wyjście do Kościoła Świętej Anny

zd 3 koci

 zd 2 koci

 zd 1 Koci

Wycieczka do Teatru Animacji

2 zd Teatr Animacji

 

1zd A Teatr Animacji

  

 

 

Drodzy Rodzice

Informujemy, że konsultacje telefoniczne prowadzone są:


p. Elżbieta – poniedziałek, godz. 14:00 – 15:00
p. Adrianna – środy, godz. 11:30 - 12:00 i 16:00 – 16:30


Numer telefonu, pod którym można skontaktować się z nauczycielem został wysłany Państwu
za pomocą komunikatora na platformie iPrzedszkole. Informujemy, że telefon czynny jest wyłącznie
w godzinach dyżuru nauczyciela i służy tylko do konsultacji.
Jest to numer stacjonarny, w związku z tym nie ma możliwości wysyłania wiadomości SMS.

 

 Dzień Dziecka w parku na sportowo

Skrzaty8 

 

Dzień Dziecka

Drodzy Rodzice! Bardzo dziękujemy za przygotowane filmiki w ramach projektu "Rodzic aktorem dla dziecka". Śmiechu było co niemiara, usiedzieć w miejscu też było nam ciężko ;)

Dzie Dziecka yczenia

DSCN0218

DSCN0254

 

Święto Muzyki i Plastyki

DSCN0191

DSCN0193

 

Jack and the beanstalk 

20210506 114709

20210506 114644

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY ,,SKRZATY” na miesiąc: CZERWIEC

Tematy tygodnia:

I Lato – czas zabawy

II Kolorowe lato

III Żegnamy przedszkole

IV Do widzenia!

 

Okres sensytywny: Radość, wyobraźnia

 

Kalendarium:

01.06.21 – Dzień Dziecka –  Niespodzianka – Rodzice dzieciom

15.06.2021 - Festiwal Piosenki Przedszkolnej ,,Magnolia". Słuchamy i oglądamy występy dzieci z łazarskich przedszkoli na ekranie

18.06.20 – Zakończenie roku. Pożegnanie dzieci odchodzących z przedszkola, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie pierwszej

23.06.20 – Dzień Ojca – „Dzień z życia taty” lub „Wspólnie  z tatą”

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE – 4 LATKI

 • doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie słownika czynnego,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wykonywania zadań,
 • poznanie wybranych kroków tanecznych,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu i umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie empatii i wrażliwości,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
 • rozwijanie zainteresowania otaczającym światem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o środowisko naturalne, a szczególności pszczoły,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy,
 • nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości,
 • rozwijanie twórczego myślenia, wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie sprawności motorycznej,
 • poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
 • poznanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu nad morzem,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • zachęcanie do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych w sytuacjach trudnych,
 • poznawanie utworów o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury,
 • rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego,
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w gronie rodzinnym,
 • poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • poznanie sposobów ochrony przed słońcem,
 • ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE – 5 LATKI

 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.